Đinh Công Huỳnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
11/04/2024 03:04:53
E
Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
11/04/2024 02:04:16
F
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
11/04/2024 01:04:26
D
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
10/04/2024 07:04:00
Dm
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.
10/04/2024 06:04:44
Cm
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy
10/04/2024 04:04:49
Bm
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa! Con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Người là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người.
10/04/2024 03:04:11
Em
Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Chúa đã hứa Ngài cho ta sự sống muôn đời.
09/04/2024 06:04:23
Bb
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Thiên Chúa với niềm hỷ hoan. Vào trước thánh nhan giữa ngàn muôn tiếng reo hò
09/04/2024 04:04:51
A
Này Tô - ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại.
08/04/2024 07:04:55
Em

1. Lạy [ Dm ] Chúa xưa Chúa phán [ Bb ] rằng: "Lúa chín đầy [ Dm ] đồng mà thợ gặt thì [ Dm ] ít, anh [ Gm ] em hãy xin [ Dm ] Cha cho nhiều thợ [ A7 ] gặt đến gặt lúa [ Dm ] về” Lạy [ Bb ] Chúa xin sai [ C7 ] con, nguyện hãy thương chọn [ F ] con, sai con [ Gm ] đi làm chứng nhân tình [ Dm ] yêu Ngài đã ban tặng [ A7 ] cho trần thế bao huyền [ Dm ] siêu.

ĐK: Bước theo [ D7 ] Ngài về khắp hết mọi [ Gm ] nơi, bước theo [ C7 ] Ngài để rắc gieo niềm [ F ] vui. Sống giữa [ Bb ] đời làm chứng cho tình [ Gm ] yêu vô [ E7 ] biên của Thiên [ A7sus4 ] Chúa [ A7 ] ___. Với ước [ D7 ] mong nguyện dấn thân từ [ Gm ] đây, hiến dâng [ C7 ] Ngài tình mến yêu nồng [ F ] say. Để Nước [ Bb ] Trời trị đến cho ngày [ Gm ] mai rực [ A7 ] sáng ánh Tin [ Dm ] Mừng.

2. Này [ Dm ] muối, muôi ướp mặn [ Bb ] đời mong sao chẳng [ Dm ] hề nhạt nhòa theo năm [ Dm ] tháng, đây [ Gm ] ánh sáng thế [ Dm ] gian mong chẳng bao [ A7 ] giờ tắt lịm giữa [ Dm ] đời” Lạy [ Bb ] Chúa xin sai [ C7 ] con vào giữa cuộc đời [ F ] này,  sai con [ Gm ] gieo mầm sống Tin Mừng [ Dm ] đây, tựa chút men tình [ A7 ] yêu nồng thắm trong từng [ Dm ] ngày.

3. "Người [ Dm ] thế sẽ biết anh [ Bb ] em chính môn đệ [ Dm ] Thầy vì tình yêu thương [ Dm ] nhau. Anh [ Gm ] em hãy yêu [ Dm ] thương như Thây mến [ A7 ] yêu anh em đến [ Dm ] cùng” Lạy [ Bb ] Chúa xin cho [ C7 ] con tình mến yêu nồng [ F ] say, trao yêu [ Gm ] thương dù có bao đổi [ Dm ] thay để thế nhân nhận [ A7 ] ra vì Chúa là Tình [ Dm ] Yêu.