Đinh Công Huỳnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
28/08/2023 03:08:24
Dm
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
25/08/2023 03:08:45
Dm
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
24/08/2023 03:08:12
Dm
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con hát chúc tụng vang lên trong đại hội. Con sẽ chu toàn những lời khấn của con, buông tiếng ca khen trước mặt những ai tôn sợ Ngài
21/08/2023 03:08:52
Dm
Này là phiến đá mà người thợ xây đã loại ra, giờ trở nên tảng đá góc tường, giờ trở nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ
19/08/2023 03:08:22
Dm
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
18/08/2023 03:08:16
Dm
Lạy Chúa! Xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài, xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài trên mình chúng con. Khi con nguyện cầu và Chúa đã lắng nghe
18/08/2023 02:08:59
Dm
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Này Is-ra-el hãy nói lên rằng
16/08/2023 07:08:08
Dm
Nếu có một hạt lúa mì, rơi xuống đất mà không bị thối đi, thì nó sẽ không nẩy sinh bông hạt, và chỉ sống trơ trọi một mình
15/08/2023 02:08:19
Dm
Ngài là ánh sáng đời con Ngài là tia nắng đời con. Ngài nguồn hy vọng ủi an khi con thất vọng chán ngán. Ngài hằng đỡ nâng đời con
14/08/2023 06:08:55
Dm
24/05/2023 01:05:22
80
0

1. Quỳ trước nhan [ F ] Mẹ một đời con [ Dm ] dâng ngàn lời yêu [ Gm ] thương con [ C7 ] nguyện dâng [ F ] hiến [ F7 ] . Tựa ngàn hương [ Bb ] hoa xin Mẹ nhận [ Am ] lấy những cánh hoa [ C7 ] lòng trọn đời con [ F ] dâng. __ [ Bb ] __ [ C7 ]

ĐK: Dâng xin dâng lên Mẹ ngàn hoa lựng ngát hương tình một đời xin dâng trọn niềm yêu mến. Dâng xin dâng lên Mẹ đời con tựa đóa hoa lòng là ngàn hoa dâng thơm ngát lựng hương.

2. Quỳ trước nhan [ F ] Mẹ một đời hy [ Dm ] sinh là ngàn hoa [ Gm ] dâng hoa [ C7 ] hồng tươi [ F ] sắc [ F7 ] . Nguyện cầu dâng [ Bb ] lên xin Mẹ nhận [ Am ] lấy những cánh hoa [ C7 ] lòng trọn đời con [ F ] dâng. __ [ Bb ] __ [ C7 ]

3. Quỳ trước nhan [ F ] Mẹ một đời trinh [ Dm ] trong là ngàn hoa [ Gm ] dâng hoa [ C7 ] mầu sắc [ F ] trắng [ F7 ] . Nguyện cầu dâng [ Bb ] lên xin Mẹ nhận [ Am ] lấy những cánh hoa [ C7 ] lòng trọn đời con [ F ] dâng. __ [ Bb ] __ [ C7 ]

4. Quỳ trước nhan [ F ] Mẹ một đời yêu [ Dm ] thương tựa ngàn hoa [ Gm ] dâng hoa [ C7 ] vàng dâng [ F ] hiến [ F7 ] . Nguyện cầu dâng [ Bb ] lên xin Mẹ nhận [ Am ] lấy những cánh hoa [ C7 ] lòng trọn đời con [ F ] dâng. __ [ Bb ] __ [ C7 ] dâng.

5. Quỳ trước nhan [ F ] Mẹ một đời xin [ Dm ] vâng dù đời đau [ Gm ] thương dâng [ C7 ] về hoa [ F ] tím [ F7 ] . Nguyện cầu dâng [ Bb ] lên xin Mẹ nhận [ Am ] lấy những cánh hoa [ C7 ] lòng trọn đời con [ F ] dâng. __ [ Bb ] __ [ C7 ]

6. Quỳ trước nhan [ F ] Mẹ một đời xin [ Dm ] dâng là ngàn hoa [ Gm ] xanh trong [ C7 ] đời con [ F ] sống [ F7 ] . Nguyện cầu dâng [ Bb ] lên xin Mẹ nhận [ Am ] lấy những cánh hoa [ C7 ] lòng trọn đời con [ F ] dâng. __ [ Bb ] __ [ C7 ]