Đinh Công Huỳnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
28/11/2023 03:11:48
Cm
Bánh bởi trời ban tặng cho đời, là Mình Máu Thánh của Đức Ki-tô. Bánh tinh tuyền khơi sức siêu huyền, là thần lương dưỡng nuôi đoàn chiên
25/11/2023 07:11:52
Dm
Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
25/11/2023 07:11:20
Gm
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
25/11/2023 07:11:19
Em
Tôi chúc tụng Chúa miệng tôi tán dương chẳng ngơi. Hồn tôi Chúa cho vinh dự bạn nghèo nào hãy mừng vui. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
25/11/2023 02:11:36
Am
Đoàn con chấp đôi tay khấn cầu Đức Mẹ La Vang. Hòa bài ca xin dâng lên Đức Nữ vẹn tuyển của nhân trần. Đây muôn tấm lòng rộn ràng dâng Mẹ
25/11/2023 01:11:33
Am
Chúa làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá. Sau khi tạ ơn Người phân phát đến kẻ ngồi ăn. Ai muốn bao nhiêu thì hãy ăn no nê tùy thích
23/11/2023 03:11:31
Bm
Với năm chiếc bánh và hai con cá Chúa đã nuôi dân Chúa no thỏa lòng. Chúa đã yêu thương đám đông hiền lương hóa bánh ra nhiều cá dư đầy tràn.
23/11/2023 03:11:03
Dm
Chúa cất tiếng gọi và sai từng hai người đi. Người cho các ông có quyền trên thần ô uế. Người bảo các ông chớ mang theo tiền cũng không mang bị mang bánh
22/11/2023 04:11:10
F
Con sẽ lắng nghe tiếng Chúa bảo con Người phán bảo về sự bình an. Và muôn ơn cứu độ của Người, đến gần cho những ai tôn sợ Chúa.
22/11/2023 03:11:19
Dm

1. Đoàn [ Am ] con chấp đôi [ F ] tay khấn [ C ] cầu Đức Mẹ La [ E ] Vang [ A7 ] ___. Hòa bài [ Dm ] ca xin dâng [ G ] lên Đức Nữ vẹn [ F ] tuyền của nhân [ E ] trần. [ A7 ] ___ Đây muôn tấm [ Dm ] lòng rộn [ F ] ràng dâng Mẹ khúc [ C ] hát rất thành [ E ] tâm. [ Dm6 ] ___ Nguyện Mẹ nhận [ G ] cho những con [ F ] tim khao khát yêu [ E7 ] Mẹ chan chứa ân [ Am ] tình.

ĐK: Lạy Mẹ La [ C ] Vang hãy lắng [ E7 ] nghe con cái thế [ Am ] trần khắp muôn [ G ] nơi chung tiếng ca [ F ] tụng: Ôi uy danh Nữ Vương huyền [ Am ] linh. Lạy Mẹ La [ C ] Vang giúp chúng [ E7 ] con suy gẫm, nguyện [ Am ] cầu đến với [ G ] Con yêu dấu của [ F ] Mẹ và trọn [ Em7 ] đời vững tin như [ Am ] Mẹ.

2. Mẹ [ Am ] ơi! Kiếp nhân [ F ] sinh vẫn [ C ] nhiều mây mù giăng [ E ] lối [ A7 ] ___. Thuyền đời [ Dm ] con qua bao [ G ] phen chới với trên [ F ] dòng thấy rã [ E ] rời. [ A7 ] ___ Lênh đênh kiếp [ Dm ] người dập [ F ] dềnh theo từng cơn [ C ] sóng giữa đại [ E ] dương. [ Dm6 ] ___ Nguyện Mẹ yêu [ G ] thương giúp chúng [ F ] con qua những phong [ E7 ] ba đưa đến thiên [ Am ] đường.

3. Mẹ [ Am ] ơi! Chính khi [ F ] xưa sứ [ C ] thần loan truyền tin [ E ] vui [ A7 ] ___. Mẹ tự [ Dm ] khiêm luôn tuân [ G ] theo thánh ý cao [ F ] vời của Chúa [ E ] Trời. [ A7 ] ___ Nêu gương sáng [ Dm ] ngời trọn [ F ] đời âm thầm suy [ C ] gẫm chẳng thở [ E ] than. [ Dm6 ] ___ Nguyện Mẹ từ [ G ] bi giúp chúng [ F ] con kiên vững đức [ E7 ] tin nơi Chúa Quan [ Am ] Phòng.