Bossa Nova

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

ĐK. [ F ] Chúa dắt dìu [ C ] con như [ C7 ] gió đưa ngàn [ F ] mây. Như ánh sao trời soi [ C ] đường lữ [ F ] khách.
Tình Ngài yêu [ Bb ] thương hơn [ F ] tình thân mẫu con. [ C7 ] Hồng ân diệu [ F ] huyền dẫn [ C ] con về an [ F ] bình.

1. Chúa [ F ] ơi hiểu lòng Chúa vô [ Bb ] bờ, con đâu dám hững [ F ] hờ.
[ F ] gian trần thơm [ Gm ] hương lòng [ Bb ] con không bận [ C ] vướng.

2. Chúa [ F ] ơi hiểu lòng Chúa nhân [ Bb ] từ, luôn tha thứ lỗi [ F ] lầm.
Đời [ F ] con nguyện tin [ Gm ] yêu giờ [ Bb ] đây xin thề [ C ] hứa.