Bossa Nova

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
23/07/2021 03:07:09
262
0

ĐK. Hoang địa khô [Bb]cằn sẽ vui [F]mừng, cây [F]cối trơ trọi [C]sẽ trổ bông. Vì Đấng [Bb]cứu độ [F] đến cứu thoát dân Người.

1. Khi người [C]đến mắt người [Am]mù sẽ nhìn [Dm]xem tai người [C]điếc sẽ được [F]nghe.

2. Khi người [C]đến những người [Am]què sẽ nhảy như [Dm]nai, những người [C]chết sẽ Phục [F]sinh.

3. Khi người [C]đến Tin mừng [Am]tràn lan mọi [Dm]nơi không còn [C]tiếng khóc thở [F]than.

4. Hãy vùng [C]lên tay rụng [Am]rời chân kiệt [Dm]sức, ai mềm [C]yếu vững niềm [F]tin.