Bossa Nova

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
30/06/2021 07:06:55
333
0

ĐK: [Em]Ai gieo trong [C]lệ sẽ [Bm]gặt trong [Em]vui. [G]Người vừa đi vừa [Em]khóc. [C]Người vừa đi vừa [G]khóc.
[Am]Môi sẽ cất tiếng cười. [G]Môi sẽ cất tiếng [B7]cười. [Em]Ai gieo trong [C]lệ sẽ [Bm]gặt trong [Em]vui.

1. [Em]Người đi trong nước [G]mắt đ [Am]em lúa gieo ruộng [Em]đồng [G]sẽ về trong vui [Bm]ca ôm [D] lúa dâng sức [Em]sống.

2. Từng giọt dòng mồ hôi đem tưới muôn cánh đồng và chợt như đơm hoa nghe lúa reo dưới gió.

3. Rồi một ngày hoan ca khi chúng tôi trở về tựa còn trong chiêm bao ngây ngất say trước lúa.

4. Giờ muôn dân sẽ hát lên khúc ca rộn ràng vì Gia-vê khoan nhân thương giơ tay cứu thoát.