Ballad

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Kính chào Mẹ Ma - ri - a, kính chào Mẹ Ma - ri - a. Giờ con đến trước ngai Mẹ hiền và dâng hiến duyên thắm trọn niềm xin Mẹ đưa tay chúc phúc.
04/06/2022 06:06:18
C
Con quỳ đây trước mặt Thiên Chúa Tình Yêu. Nguyện dâng lên muôn lời cảm tạ ơn Ngài. Ngài se kết cho hai tâm hồn chung bước, cùng sẻ chia đắp xây hương nồng tình yêu.
04/06/2022 06:06:21
Am
Sánh bước bên nhau đi vào thánh điện, ước nguyện cùng nhau xây đắp tương lai. Dìu nhau cùng tiến bước, hòa trong lời hoan ca, sung sướng bước lên trước mặt Thiên Chúa.
04/06/2022 06:06:05
F
Yêu nhau là chết cho nhau, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Yêu nhau là sống vì nhau, cơm sôi bớt lửa, vợ chồng bớt lời. Hãy yêu thương nhau, hay thứ tha luôn. Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta.
04/06/2022 06:06:01
G
Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
04/06/2022 04:06:05
Am
Từ khi đến trước ngai toà Thiên Chúa, tay trong tay dâng Chúa ngày thành đôi, cầm tay nhau trao ước thề thuỷ chung luôn yêu thương tôn trọng và chung sống trọn đời.
04/06/2022 04:06:32
Am
Tình mãi thắm nồng tình trăm năm Thiên Chúa se duyên. Tình mãi ngọt ngào tình yêu thương Thiên Chúa hiến trao. Hai mươi lăm năm tình mãi đậm đà, hai mươi lăm năm con cái thuận hoà
04/06/2022 04:06:30
C
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
05/05/2022 02:05:34
Gm
Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thành lũy vững bền chở che con yên hàn. Dù có cuồng phong dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời có Ngài
10/04/2022 08:04:33
Cm
Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn. Biết lấy chi cảm mến thánh ân không bờ bến Chúa thương ban xuống trên phận hèn.
10/04/2022 07:04:46
Dm
17/09/2021 06:09:48
129
0

ĐK. (Muôn muôn [D]ngàn hồng ân) Muôn muôn ngàn hồng [Bm]ân, hồng [D]ân bao [A]la [G], bao la tuyệt [F#m]vời [A7]____.
(Con sẽ dâng [D]gì lạy [D7]Chúa) Con sẽ dâng [G][F#7]cho cân [Bm]xứng Chúa [D]ơi [E]cho cân [E7]xứng hồng [A]ân [A7]____.
(Xin dâng [D]Ngài đời con) Xin dâng Ngài đời [Bm]con, là [D]nụ hoa [A]tươi, thơm hương nước [F#m]trời [A7].
(Con sẽ trở [D]thành bài [D7]ca) Con sẽ dâng [G]Ngài một bài [A]ca muôn [F#m]đời một bài [A7]ca muôn [D]đời.

1. Ngày nào thuở [Bm]ấy yêu [Em]thương Ngài đã gọi [A7]con hiến [D]thân nên lời ngợi [Em]ca [A].
Một lời thề [D]hứa xin [Bm]vâng này con xin [Em]đến để [E]chu toàn ý của [Asus4]Cha [A].

2. Từng ngày từng [Bm]bước hôm [Em]nay và trọn cuộc [A7]sống tương [D]lai vững niềm tin [Em]yêu [A].
Ngài là hạnh [D]phúc vô [Bm]biên này con xin [Em]đến hiến [E]thân làm lễ toàn [Asus4]thiêu [A].

3. Dạt dào tình [Bm]mến trung [Em]kiên, một lời nguyện [A7]ước tiêu [D]hao như một của [Em]lễ [A].
Nồng nàn đĩa [D]thánh trên [Bm]tay, đời con dâng [Em]Chúa hiến [E7]dâng này lễ tình [Asus4]yêu [A].