Ballad

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Biết trong đời con, con có Chúa mãi là mùa xuân. Biết trong lầm than, con có Chúa là nguồn ủi an. Yêu thương dắt dìu ân thiêng ban tặng.
25/01/2024 03:01:31
Dm
Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
22/01/2024 03:01:34
Em
Thời gian mãi trôi dần Theo tháng ngày chóng tàn trần gian Trọn thân kiếp con người Như gió thoảng bóng mây bên trời Mọi thứ sẽ phai nhòa Chỉ một mình Chúa
22/01/2024 03:01:33
Dm
Nhánh mai trong vườn vàng thơm xinh đẹp trong nắng tươi, báo tin mùa xuân nay đang trở về bên đời. Nhà nhà yên vui ấm tình thân đoàn viên bên nhau đón xuân sang
22/01/2024 02:01:20
Dm
Con thành tâm dâng Chúa đây bánh thơm ly rượu thắm nồng. Hiệp lòng cùng dâng lên với tâm tình cậy tin yêu mến. Xin Ngài thương đoái nhận tình thiết tha chân thành kính dâng
19/01/2024 03:01:04
Dm
Xin dâng về Cha, xin dâng lên lời ca với lòng thành. Dâng lên lời kinh như trầm hương ngái tỏa nơi thánh cung. Xin dâng tình yêu cho đau thương trở nên những ngọi ngào.
18/01/2024 03:01:20
Dm
Xuân nay đến cùng trần gian mùa xuân thắm tươi huy hoàng. Xuân nay mở hội bình an. Người hãy đón xuân hỷ hoan. Xuân nay thấm nhuần hồng ân.
17/01/2024 02:01:38
C
Xin dâng lên Ngài mùa xuân, mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thánh khiết kính tiến
17/01/2024 02:01:47
F
Ôi Maria! Mẹ là mùa xuân ánh sáng. Mẹ là cửa son đền vàng. Bến lành vào quê bình an. Ôi Maria! Dẫu rằng đời con lầm than, bóng tội mờ che trần gian
16/01/2024 06:01:09
Dm
Xuân đã về trên khắp mọi nơi khắp miền quê hương chan hòa tiếng cười. Xuân đã về lòng con phơi phới, hát câu chúc tụng Danh Chúa sáng ngời.
14/01/2024 02:01:43
Dm
10/12/2023 02:12:39
48
0

1. Nào [ G ] cùng hòa lên [ C ] câu [ D ] ca [ A ] hỉ [ D ] hoan, đất [ G ] trời hợp chung [ C ] cất [ D ] tiếng [ A ] hát [ D ] vang. [ G ] Đấng [ C ] Cứu [ D ] Tỉnh [ C ] ta [ B ] giáng [ Em ] trần nằm [ D ] trong hang [ G ] đá [ D ] khó [ Em ] hèn [ D ] lạnh [ G ] giá. Nguồn sáng [ C ] chiếu [ G ] soi [ Am ] khắp [ B ] nhân [ Em ] loại giờ [ Am ] đây mang [ G ] lấy [ Am ] kiếp người [ D ] nhỏ [ G ] bé. [ C ] Ngài, nguồn [ D ] vui toàn [ G ] thế [ Dsus4 ] giới___: [ D7 ] ___ [ G ] Đấng Cứu [ Am ] Tinh [ D7 ] trần [ G ] gian.

2. Cuộc [ G ] đời lầm than [ C ] [ D ] bước [ A ] tối [ D ] tăm Chúa [ G ] Trời dủ thương [ C ] đã [ D ] đến [ A ] viếng [ D ] thăm. [ G ] Ôi [ C ] [ D ] thơ [ C ] rất [ B ] thánh [ Em ] thiện nguyện [ D ] thương nâng [ G ] đỡ [ D ] tâm [ Em ] hồn [ D ] yếu [ G ] đuối. Ngợi khen [ C ] Chúa [ G ] bao [ Am ] dịu [ B ] hiền [ Em ] Ngài dủ [ Am ] thương thánh [ G ] hóa [ Am ] con bằng [ D ] ân [ G ] sủng. [ C ] Nguyện Ngài [ D ] thương dẫn [ G ] đưa [ Dsus4 ] lối___ [ D7 ] ___ [ G ] dấn bước [ Am ] trong [ D7 ] tình [ G ] Ngài.

3. Tội [ G ] lụy cùng bao [ C ] [ D ] vong [ A ] thế [ D ] nhân chính [ G ] Người mở ra [ C ] lối [ D ] thoát [ A ] phúc [ D ] ân. [ G ] Ánh [ C ] sáng [ D ] thiêng [ C ] liêng [ B ] Ngôi [ Em ] Lời rộng [ D ] ban sự [ G ] sống [ D ] đời [ Em ] đời [ D ] tươi [ G ] sáng. Nguồn ơn [ C ] Chúa [ G ] Cha [ Am ] ban [ B ] tặng [ Em ] để trần [ Am ] gian thoát [ G ] kiếp [ Am ] lưu đầy [ D ] tội [ G ] lỗi. [ C ] Nào cùng [ D ] nhau ngợi [ G ] khen [ Dsus4 ] Chúa___, [ D7 ] ___ [ G ] cất tiếng [ Am ] ca [ D7 ] ngợi [ G ] Ngài.

4. Rộn [ G ] ràng niềm vui [ C ] tỏa [ D ] lan [ A ] khắp [ D ] nơi với [ G ] thần nhạc hòa [ C ] âm [ D ] vang [ A ] chẳng [ D ] ngơi. [ G ] Chung [ C ] tiếng [ D ] ca [ C ] muôn [ B ] thiên [ Em ] thần cùng [ D ] muôn chư [ G ] thánh [ D ] dâng [ Em ] lời [ D ] hoan [ G ] chúc. Bừng lên [ C ] ánh [ G ] quang [ Am ] thiên [ B ] đàng [ Em ] nào cùng [ Am ] nhau ta [ G ] hãy [ Am ] vui mừng [ D ] trong [ G ] Chúa. [ C ] Một niềm [ D ] vui không [ G ] [ Dsus4 ] mất___, [ D7 ] ___ [ G ] dẫu tháng [ Am ] năm [ D7 ] chẳng [ G ] vơi.