Ballad

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
19/05/2024 06:05:56
Am
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
19/05/2024 06:05:59
Dm
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
19/05/2024 06:05:47
A
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.
19/05/2024 06:05:07
Dm
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày, với Ngài cho ngàn tội lỗi.
30/04/2024 07:04:19
C
Muôn người sum họp về đây, nơi nhà Chúa ôi huy hoàng. Muôn tiếng ca vang lừng, đoàn con chúc vinh danh Ngài. Nào cùng nhau hát vang lên, với cung đàn bay bổng du dương.
29/04/2024 06:04:30
C
Hỡi các dân tộc hãy về đây ca tụng Chúa Trời, hiệp lời cất tiếng muôn nơi. Hỡi các dân tộc nào ngợi ca tình yêu Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng yêu thương con người
29/04/2024 06:04:06
F
Hãy tạ ơn Thiên Chúa suốt cuộc đời. Tri ân Ngài hừng sáng tới đêm đen. Hãy ca ngợi tình Ngài luôn tín trung. Hãy ca mừng Thiên Chúa Đấng uy hùng.
29/04/2024 06:04:04
F
Của lễ hy sinh, Chúa dâng mình cứu chuộc nhân thế, nên lễ dâng đẹp lòng Cha nhân ái. Chỉ vì yêu thương ban chính Máu Thịt, làm thần lương dưỡng nuôi trần gian.
29/04/2024 06:04:12
Gm
Đoàn con xin dâng lên Chúa nhân hiền. Rượu nho thơm hương và bánh trắng tinh. Xin Chúa biến thành Thịt Máu Chúa Con. Xin thương đón nhận và ban phước lành.
29/04/2024 06:04:02
F

ĐK: Lạy [ Gm ] Chúa! Là dũng [ Dm ] lực của [ Gm ] con, con [ Cm ] yêu mến [ Eb ] Ngài, con [ Dm ] yêu mến [ Gm ] Ngài.

1. Con yêu mến [ Dm ] Ngài lạy [ Gm ] Chúa Ngài là sức mạnh của [ Cm ] con [ Gm ] ___. Ngài là lũy [ F ] thành và là núi [ Eb ] đá, là [ D7 ] Đấng đã giải thoát [ Gm ] con.

2. Con luôn trú [ Dm ] ẩn nơi [ Gm ] Chúa Ngài là thuẫn mộc chở [ Cm ] che [ Gm ] ___. Con kêu khẩn [ F ] Ngài và được cứu [ Eb ] thoát, Ngài [ D7 ] xứng muôn lời chúc [ Gm ] khen

3. Tôn vinh Chúa [ Dm ] Trời vạn [ Gm ] tuế Ngài là đá tảng của [ Cm ] con [ Gm ] ___. Vua trên thế [ F ] trần lập bao chiến [ Eb ] thắng nhờ [ D7 ] Chúa uy quyền đoái [ Gm ] trông.