Ballad

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
03/09/2023 11:09:45
Dm
Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
28/08/2023 03:08:24
Dm
Lạy Chúa này con xin đến để thực thi Ý Ngài. Con trông đợi Chúa, hết lòng con trông cậy vào Chúa mà thôi. Ngài nghiêng mình bên con
28/08/2023 03:08:51
Dm
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
28/08/2023 03:08:35
Dm
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
27/08/2023 01:08:59
Dm
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Con cái Chúa hãy một lòng hiệp dâng kính Chúa. Dâng Chúa vinh quang quyền lực
27/08/2023 01:08:46
Dm
Chúa đã tuôn đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân Ngài. Chư thần chư thánh hãy tung hô ngợi khen Chúa, phủ phục bái thờ Đức Chúa hiển linh
27/08/2023 01:08:00
Dm
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn của tôi hãy hát chúc tụng Danh Chúa bởi Ngài là Chúa chính là Thiên Chúa của tộc
25/08/2023 03:08:56
Dm
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
25/08/2023 03:08:45
Dm
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
24/08/2023 03:08:12
Dm
06/09/2021 03:09:31
274
0

ĐK: Khi [ C ] con kêu [ E7 ] cầu Chúa [ Am ] nhận lời [ G ] con. Khi [ A7 ] con kêu [ Dm ] cầu Chúa [ G7 ] nhận lời [ C ] con.

1. Con ca tụng hết [ E7 ] tình vì Chúa [ Am ] nhận, Chúa [ C ] nhận lời con [ G ] xin [ F ] .
Giữa chư [ F ] vị Thiên [ C7 ] Thần con đàn [ F ] ca, đàn [ Dm ] ca [ G ] Danh [ Am ] Chúa.

2. Con cảm tạ Danh [ E7 ] Ngài vì Chúa [ Am ] hằng tín [ C ] thành và yêu [ G ] thương [ F ] .
Chúa đáp [ F ] lời kêu [ C7 ] cầu tâm hồn [ F ] con tràn [ Dm ] đầy [ G ] sức [ Am ] sống.

3. Kẻ khiêm cung Chúa [ E7 ] nhìn người kiêu [ Am ] ngạo Chúa [ C ] Trời đều biết [ G ] [ F ] .
Lúc con [ F ] gặp bất [ C7 ] hạnh Chúa giữ [ F ] con toàn [ Dm ] vẹn [ G ] mạng [ Am ] sống.