Ninh Doãn Hùng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
04/09/2021 06:09:59
409
1

ĐK: Muôn dân [C]hỡi! Hãy [F]ca tụng Chúa [Em]Trời [Am], loài người [Dm]hỡi! Hát [G]khen danh Thánh [C]người.

1. Hỡi trái đất hãy [E7]tung hô Thượng [Am]Đế [Dm]. Đàn hát [Em]lên mừng [F]hiển thánh danh [Gsus4]Người [G7].

2. Hỡi trái đất kính [E7]dâng lên Thương [Am]Đế [Dm]. Lời chúc [Em]khen lời [F]cảm mến tri [Gsus4]ân [G7].

3. Khắp trái đất khắp [E7]nơi trên hoàn [Am][Dm]. Người tác [Em]sinh và [F]thống lĩnh muôn [Gsus4]loài [G7].

4. Đến hãy đến hãy [E7]nghe tôi mừng [Am]rỡ [Dm]. Về biết [Em]bao tuyệt [F]tác Chúa đã [Gsus4]làm [G7].