Nguyễn Quang Hiển

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một người ngồi trong nắng. Mắt buồn đắm lệ tuôn
07/03/2018 05:03:34
Am
31/08/2021 03:08:30
338
0

ĐK: Phúc cho [ A ] người đặt [ C#m ] niềm tin cậy vào [ E ] Chúa, phúc cho [ F#m ] người đặt niềm tin [ E ] cậy vào [ A ] Chúa.

1. Hạnh phúc cho [ A ] ai chẳng [ D ] theo người [ F#m ] ác, chẳng bước chung [ E ] đường với [ Bm ] bao người tội [ C#m ] lỗi,
Họ lánh ra [ Bm ] xa những con người kiêu [ C#m ] hãnh, với lễ luật [ E ] Người suy niệm đến tàn [ A ] canh.

2. Họ giống như [ A ] cây trồng [ D ] bên bờ [ F#m ] suối, cứ đúng theo [ E ] mùa trổ [ Bm ] sinh nhiều hoa [ C#m ] trái.
Cành lá xanh [ Bm ] tươi không bao giờ tàn [ C#m ] úa, những việc họ [ E ] làm luôn đạt tới thành [ A ] công.

3. Làn gió đưa [ A ] qua thổi [ D ] bay vỏ [ F#m ] trấu, kẻ ác mất [ E ] dạng thấy [ Bm ] đâu mà lưu [ C#m ] dấu.
Nầy Chúa canh [ Bm ] coi lối bước người công [ C#m ] chính, Chúa sẽ diệt [ E ] trừ bao người ác còn [ A ] đâu.