Nguyễn Quang Hiển

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một người ngồi trong nắng. Mắt buồn đắm lệ tuôn
07/03/2018 05:03:34
Am
01/06/2019 06:06:44
1174
0

ĐK: Muôn cung [ C ] đàn tấu lên ca [ Am ] mừng, mừng [ F ] Chúa từ nơi dương [ C ] thế, ngự [ Am ] lên chốn thiên [ G ] cung. khắp cõi [ G ] trần bừng [ C ] vui [ D ] vang lên [ G ] lời ca [ F ] ngợi, mừng [ G ] Chúa từ nơi dương [ Am ] thế, ngự [ Em ] lên chốn thiên [ C ] cung.

1. Chúa đã về cõi trời cao [ Em ] sang, xin [ F ] ban bình an [ G ] cho khắp nhân [ C ] trần. Để ngày sau chúng con cùng [ Em ] nhau, được [ C ] vui trên nước [ Am ] Chúa [ G7 ] muôn [ C ] đời.

2. Chúa đã về cõi trời cao sang, xin cho đoàn con luôn biết tín thờ. Lòng hỷ hoan sướng vui cùng nhau, ngợi ca Danh Thánh Chúa muôn đời.