Đinh Trung Chính

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi hạt giống gieo vào đất bờ đê. Nắng chói chang, hạt cháy khô làm mồi cho chim trời. Khi hạt giống giao vào đất sỏi đá vì không sâu rễ, không bám đất lâu heo tan mau. Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt tốt vào đất tốt. Cho, cho mạch sống mau nẩy mầm.
22/08/2020 03:08:27
Am
05/08/2021 04:08:11
277
0

ĐK: Anh [G]em hãy vui [D7]lên trong niềm [Em]vui của [D]Chúa. Anh [G]em hãy vui [D7]lên trong niềm [Am]vui [D7]của [G]Người.

1. [G]Tôi nhắc [Bm]lại: Anh [Em]em [Am]hãy vui [D]lên. [C]Tôi xin nhắc [D7]lại: Chúa chúng ta đang ngự đến.

2. [G]Tôi ước [Bm]nguyện: Anh [Em]em [Am]hãy khoan [D]dung. [C]Tôi luôn sẵn [D7]sàng giúp những ai đang nghèo túng.

3. [G]Tôi nhắc [Bm]lại: Anh [Em]em [Am]chớ âu [D]lo. [C]Trong khi khấn [D7]nguyện hãy hướng tâm lên cùng Chúa.

4. [G]Ngươi chớ [Bm]sợ, vui [Em]lên [Am]hỡi Gia - [D]liêm. [C]Xi - on hãy [D7]mừng! Chúa chúng ta đang ngự đến.