Đinh Trung Chính

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi hạt giống gieo vào đất bờ đê. Nắng chói chang, hạt cháy khô làm mồi cho chim trời. Khi hạt giống giao vào đất sỏi đá vì không sâu rễ, không bám đất lâu heo tan mau. Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt tốt vào đất tốt. Cho, cho mạch sống mau nẩy mầm.
22/08/2020 03:08:27
Am

ĐK: [ C ] Được tạ ơn Thiên [ G ] Chúa là một niềm vui lớn [ Dm ] lao,
ôi tuyệt [ Am ] vời ôi tuyệt [ G ] vời khi [ Dm ] được tạ [ Am ] ơn [ G ] Thiên [ C ] Chúa.

1. [ C ] Được mừng hát Danh [ Em ] Người [ F ] đó là niềm vui thú,
[ C ] được tuyên xưng tình [ Am ] Chúa [ G ] đó là niềm vui tuyệt [ C ] vời.

2. [ C ] Này người sống công chính [ Em ] trực [ F ] như dừa mọc tươi tốt,
[ C ] và vươn cao mạnh [ Am ] mẽ [ G ] như cây hương bá Li - [ C ] băng.

3. [ C ] Dù già cỗi lâu [ Em ] rồi [ F ] vẫn còn nhiều hoa trái,
[ C ] tràn lan bao nhựa [ Am ] sống [ G ] lá cành còn vẫn xanh [ C ] tươi.