Anh Tuấn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hiệp lòng xin tiến dâng lên, xin tiến dâng lên bàn thờ Chúa. Này đây ly rượu nồng ép từ muôn trái nho tươi. Và đây bánh tinh tuyền kết bởi ngàn hạt lúa vàng
22/11/2023 03:11:57
Dm
Này đây bông lúa mới, với đây chùm nho tươi. Hoa màu ruộng đồng còn đang ngát hương thơm nồng. Cùng lao công sớm tối, tháng năm đầy lo toan
22/11/2023 02:11:40
Am
Cùng với bánh rượu ngon xin dâng lên Chúa trót cuộc đời con. Từng phút giây con hằng ước mong: Luôn sống đẹp ý Ngài.
21/11/2023 03:11:44
C
Từ vực thẳm con nhìn lên, con nhìn lên kêu cầu Danh Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương cứu con khỏi chốn tối tăm.
18/11/2023 06:11:40
Am
Con mong Chúa, Chúa ơi! Mong được Chúa đến thăm lòng. Thỏa lòng con vẫn đợi trông, tỏa lòng con vẫn chờ mong.
04/08/2023 02:08:57
Bb
Xin dâng lên Chúa Trời này bánh thơm ly rượu nồng bánh thơm ly rượu nồng. Là hoa màu ruộng đất hương thơm của nương đồng xin tiến dâng lên Ngài
13/06/2023 02:06:09
C
Hỡi người được Cha Ta chúc phúc hãy đến mà nhận lấy (ư) gia phần Cha Ta dọn sẵn cho ngươi. Vì này khi Ta đói đứng giữa nơi chợ đời
24/10/2021 06:10:58
G
Bánh miến (í a) tinh tuyền, rượu nho (í a) thơm nồng. Xin dâng (là) dâng lên Chúa cùng với bao tâm tình Chúa ơi! Con xin dâng lên Chúa trần gian mưa nắng hai mùa.
19/10/2021 06:10:15
G
Cất bước lên ta đi vào cuộc đời. Hãy bước mau chung nhịp cùng cuộc sống. Hãy đến với mọi người, hãy sống với mọi người
29/09/2021 09:09:40
G
Bên tôi bàn tay Chúa độ trì, dẫu khó nguy nào hỡi chi, Gian nguy nào tôi có sợ gì, lối bước tôi, Người dẫn đi.
15/09/2021 06:09:59
C
17/07/2021 06:07:50
392
0

Đáp: Lạy [ C ] Chúa! Con ca tụng [ G ] Chúa vì Chúa [ Am ] đã [ G7 ] cứu [ C ] con.

1. Lạy [ C7 ] Chúa! con ca tụng [ F ] Chúa, Ngài giải [ D7 ] thoát [ G ] con. Và Ngài [ F ] không cho quên thù [ Em ] sẽ sướng [ G ] vui về [ C ] con.
Lạy [ C7 ] Chúa! Xin đưa hồn [ F ] con mau thoát [ D7 ] cõi âm [ G ] phủ. Ngài đã [ E7 ] cứu vớt thoát khỏi [ Am ] vào số [ G7 ] người đang xuống [ C ] mồ.

2. Đàn ca vang lên mừng hát, mừng Danh Thánh Ngài. Nào người ơi, những tín đồ Chúa cảm tạ Chúa.
Chỉ thoáng qua cơn giận Chúa tình thương Chúa suốt đời. Cảnh lệ rơi chính lúc ban chiều sáng mai lai vui mừng.

3. Lạy Chúa! Xin thương phù giúp nhậm nghe tiếng con. Ngài đã biến những tiếng sầu khóc trở thành nhạc khúc.
Lạy Chúa! Gia ân trợ giúp lạy Thiên Chúa của con. Con sẽ cất tiếng tán tụng Ngài tới muôn ngàn muôn đời.