Anh Tân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Bên lòng Cha rất nhân từ, con tựa nương tấm thân hèn. Ôi đời con xiết bao ấm áp, mãi hạnh phúc.Dẫu cuồng phong phủ vây tứ bề, dẫu trần gian đắng cay dập vùi
01/03/2023 06:03:01
Em

1. Xin [ Gm ] Ngài đổi mới tim [ Eb ] con dắt dìu [ Cm ] con nẻo đi đường [ D7 ] ngay. Tâm [ Gm ] hồn trong sáng yêu [ Bb ] thương rộng vòng tay nhân từ bác [ Gm ] ái. Bỏ [ Eb ] đường tội lỗi vong [ D ] thân đã làm [ Cm ] con đớn đau ê [ F ] chề. Tâm [ Bb ] hồn đổi mới hân [ Eb ] hoan đây tim [ Eb ] con dâng lời ngợi [ Gm ] khen.

[ G ] ĐK: "Cần bầu da mới và rượu [ Em ] mới" lời Chúa khi [ D ] xưa. Cùng cầu xin [ C ] Chúa, Ngài ban [ D7 ] xuống sức mạnh của [ G ] Chúa. Và để từ nay cuộc đời [ Em ] con đổi mới xinh [ D ] tươi. Vì tình yêu [ C ] Chúa nguồn sống [ D7 ] mới chứa chan tâm [ G ] hồn.

2. Ôi [ Gm ] tình yêu Chúa bao [ Eb ] la như biển [ Cm ] khơi sóng xô ngày [ D7 ] đêm. Ơn [ Gm ] Ngài luôn mãi theo [ Bb ] con và từng giây ban ngàn ơn [ Gm ] phúc. Bỏ [ Eb ] đường tội lỗi năm [ D ] xưa con về [ Cm ] đây ngước trông lên [ F ] Ngài. Xin [ Bb ] Ngài đổi mới tim [ Eb ] con cho yêu [ Eb ] thương đong đầy hồn [ Gm ] con.

3. Chúa [ Gm ] hằng ở với con [ Eb ] luôn nên hồn [ Cm ] con thắm bao niềm [ D7 ] vui. Như [ Gm ] ngàn hoa lá xinh tươi từng giọt [ Bb ] sương mai Ngài đổ [ Gm ] xuống. Chúa [ Eb ] còn luôn dõi theo [ D ] con nên đời [ Cm ] con bước trong an [ F ] bình. Xin [ Bb ] từ nay mãi trung [ Eb ] kiên môi vang [ Eb ] ca muôn lời tạ [ Gm ] ơn.