Disco

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lễ xong rồi bạn ơi ta hãy đi. Bước theo Ngài về loan cho thế giới. Biết Tin Mừng hồng ân Thiên Chúa ban.
07/09/2019 05:09:32
G
Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời.
15/02/2017 06:02:01
Em
Này giờ Vượt Qua sự sống chiến thắng tử thần
25/04/2015 10:04:12
A
Xin dâng kính câu ca tạ ơn. Ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúc Vua muôn loài. Danh Chúa luôn rạng ngời.
10/04/2015 02:04:01
Am
19/09/2021 04:09:24
269
0

1. Nào ta [E]đi yêu [G#m]thương góp xây cho [C#m]đời. Nào ra [G#m]đi yêu [B7]thương sớt chia cho [E]người [E7].
Tình yêu [A]trao con [F#m]tim, tình yêu [G#m]luôn hy [C#m]sinh trong niềm [F#m]tin trung kiên bình minh [E]mới [E7].
Tình yêu [A]dẫn bước [C#m]tới, tình yêu [G#m]biến thế [E]giới thành đuốc [F#m]soi, tình [B7]yêu Chúa luôn kêu [E]mời.

2. nào ra [E]đi tin [G#m]vui đến thăm ba [C#m]miền. Nào ra [G#m]đi tin [B7]vui hát ca loan [E]truyền [E7].
niềm vui [A]tan như [F#m]men, niềm vui [G#m]gây thân [C#m]quen, trong vòng [F#m]tay anh em đừng quên tha [E]thứ [E7].
Niềm vui [A]bước lữ [C#m]thứ, niêm vui [G#m]thắng thác [E]lũ, đường lãng [F#m]du niềm [B7]vui xóa tan mây [E]mù.