Disco

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa đã giáng trần! Al - le - lu - ia! Đến mặc xác phàm. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al-le-lu-ia!
02/04/2024 02:04:22
E
Nầy hỡi dân Si - on Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân. Chúa sẽ chiếu vinh quang Ngôi Lời sáng soi tâm hồn người hân hoan. Hãy biết thân ta tội nhân. Thống hối ăn năn đừng quên.
29/03/2024 03:03:30
A
Đoàn con mong ước chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa cao quang ngự giữa thánh cung rạng ngời huy hoàng
15/06/2023 01:06:33
F
Lễ xong rồi bạn ơi ta hãy đi. Bước theo Ngài về loan cho thế giới. Biết Tin Mừng hồng ân Thiên Chúa ban.
07/09/2019 05:09:32
G
Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời.
15/02/2017 06:02:01
Em
Này giờ Vượt Qua sự sống chiến thắng tử thần
25/04/2015 10:04:12
A
Xin dâng kính câu ca tạ ơn. Ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúc Vua muôn loài. Danh Chúa luôn rạng ngời.
10/04/2015 02:04:01
Am
24/06/2023 08:06:50
176
0

ĐK: Cùng [ G ] dâng lên Chúa bánh thơm tinh [ C ] tuyền [ E7 ] , cùng [ Am ] đây rượu quý bởi bao nho [ D7sus4 ] lành. [ D7 ] Xin dâng [ G ] tiến với tấm lòng mến [ C ] yêu với [ Am ] hương trầm [ D7sus4 ] tỏa lan dâng [ D7 ] về Nhan Chúa nhân [ G ] từ.

(Hoặc:) Cùng [ G ] dâng lên Chúa bánh thơm tinh [ C ] tuyền [ E7 ] , cùng [ Am ] đây rượu quý bởi bao nho lành. [ D7 ] Xin dâng [ Bm7 ] tiến với tấm lòng mến [ Em ] yêu với [ Am ] hương trầm tỏa [ D7sus4 ] lan dâng về [ D7 ] Nhan Chúa nhân [ G ] từ.

1. Này đây tâm [ Gm ] trí dâng lên nguyện xin nhận [ Eb ] lấy [ G7 ] ___ cùng bao thao [ Cm ] thức trong [ F ] từng ngày vui [ Bb ] sống. Xin cho [ Gm ] con hằng bình [ Eb ] an theo Ngài [ Cm6 ] suốt cuộc đời [ D7 ] con, dâng [ Cm ] Chúa đây lễ [ Eb ] dâng [ D7 ] đời [ Gm ] con.

2. Này tim con [ Gm ] đây xin dâng nguyện xin nhận [ Eb ] lấy [ G7 ] ___ cùng bao khao [ Cm ] khát để [ F ] phụng sự Thiên [ Bb ] Chúa. Xin cho [ Gm ] con đầy niềm [ Eb ] tin hy vọng [ Cm6 ] mến yêu trọn [ D7 ] đời xin [ Cm ] Chúa thánh hóa [ Eb ] con [ D7 ] ngày [ Gm ] đêm.

3. Này tay con [ Gm ] đây nâng cao nguyện xin nhận [ Eb ] lấy [ G7 ] ___ cùng bao ước [ Cm ] muốn để [ F ] xây dựng cuộc [ Bb ] sống. Xin cho [ Gm ] Danh Ngài vinh [ Eb ] quang trong đời [ Cm6 ] sẻ chia phục [ D7 ] vụ, dâng [ Cm ] Chúa những tháng [ Eb ] ngày [ D7 ] buồn [ Gm ] vui.