Disco

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lễ xong rồi bạn ơi ta hãy đi. Bước theo Ngài về loan cho thế giới. Biết Tin Mừng hồng ân Thiên Chúa ban.
07/09/2019 05:09:32
G
Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời.
15/02/2017 06:02:01
Em
Này giờ Vượt Qua sự sống chiến thắng tử thần
25/04/2015 10:04:12
A
Xin dâng kính câu ca tạ ơn. Ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúc Vua muôn loài. Danh Chúa luôn rạng ngời.
10/04/2015 02:04:01
Am
01/08/2021 05:08:18
168
0

Đáp: [G]Hạnh phúc cho ai biết kính sợ [F]Chúa, và đi trong đường [G]lối của [C]Chúa.

1. Hạnh phúc cho [C]ai tôn sợ Danh Thánh [G]Chúa. Ăn ở ngay [Em]chính theo lối của [G]Người.
Công khó làm [C]ra ban sẽ an [Em]hưởng đời sống tràn [Dm]vui may mắn [G]và lên [C]hương.

2. Hiền thê của bạn trong nội cung gia thất. Vì tựa cây nho hoa trái xum xuê.
Chung quanh bàn ăn đoàn con xúm lại như những chồi non của câu dầu ô liu.

3. Từ núi Xi - on Chúa rộng ban ơn phúc. Suốt đời được thấy dân Chúa thịnh đạt.
Cháu chắt đùa vui bạn thấy an lòng xin Chúa bình an chúc phúc lành muôn mãi.