Trần Công Danh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
08/05/2023 01:05:01
603
0

ĐK: [ Dm ] Từ vực sâu u [ F ] tối, con [ Em ] cầu xin Chúa Chúa [ A ] ơi! [ Dm ] Từ vực sâu thương [ C ] đau con [ Bb ] đợi trông [ A ] Chúa nhậm [ Dm ] lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa [ Gm ] ơi, nào [ C7 ] ai đứng vững thảnh [ F ] thơi. [ Gm ] Nhưng Cha khoan hồng thứ [ C ] tha khiến [ A7 ] muôn dân luôn tin [ Dm ] thờ.

2. Con luôn trông cậy Chúa [ Gm ] con, hồn [ C7 ] con tha thiết cậy [ F ] tin. [ Gm ] Con luôn trông cậy Chúa [ C ] con vững [ A7 ] tâm tin lời đoan [ Dm ] nguyền.

3. Hơn quân canh đợi ánh [ Gm ] dương, hồn [ C7 ] con trông Chúa nào [ F ] ngơi. [ Gm ] Hơn quân canh đợi ánh [ C ] dương, Ích - [ A7 ] Diên mong đợi Chúa [ Dm ] Trời.

4. Nơi Gia - vê đầy thánh [ Gm ] ân, tràn [ C7 ] ơn cứu rỗi huyền [ F ] linh. [ Gm ] Thương ra tay chuộc Ích - [ C ] diên, cứu [ A7 ] cho thoát khỏi tội [ Dm ] tình.