Vũ Mộng Thơ

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hãy báo cho nữ tì Si-on, này Vua ngươi đã đến nơi rồi, Ngài khiêm nhu chỉ cỡi mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời.
22/03/2021 03:03:51
C
Đông qua mau trúc xinh nghêng nghiêng đợi chờ.
26/01/2018 08:01:43
D

ĐK. Lạy [ C ] Chúa! Con tin [ F ] tưởng nơi [ Dm ] Ngài , con trông [ G7 ] cậy nơi [ C ] Ngài. Lạy [ F ] Chúa! Là [ Dm ] Thiên Chúa của [ G ] con, con nâng [ F ] hồn lên tới [ C ] Chúa.

1. Hồn [ F ] con tin tưởng [ D7 ] Chúa xin đừng [ G ] để con tủi [ Am ] nhục. Đừng [ Am ] để quân thù đắc [ F ] chí chúng nhạo [ G ] cười con (ư) [ C ] ___.

2. Chẳng [ F ] ai trông cậy [ D7 ] Chúa phải nhục [ G ] nhằn với xấu [ Am ] hổ. Chỉ [ Am ] ai đem lòng phản [ F ] phúc mới phải [ G ] hổ ngươi (i) [ C ] ___.