Mai Khanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Với bao tâm tình này con kính dâng lên Ngài, đời con đây tiến dâng lên Ngài tất cả.
31/08/2018 09:08:09
D
Chúa vẫn biết thân phận của con, được khai sinh nên trong đất tro bụi,
31/08/2018 09:08:11
Dm
Dâng lên, này con dâng lên, lời kinh câu ước nguyện. Của lễ rất vẹn tuyền cùng bao mơ ước, rất dễ thương
31/08/2018 09:08:12
D
Này đây tấm bánh trắng, cùng rượu nho thơm nồng. Bữa tiệc ly ngày xưa ấy
31/08/2018 09:08:35
F
Trong khói hương bay, con đến quỳ đây, dâng hết cõi lòng và nỗi sướng vui trong tâm hồn con.
31/08/2018 09:08:59
F
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hằng ở cùng bà.
31/08/2018 06:08:13
C
21/05/2023 03:05:27
301
0

ĐK. [ Gm ] Từ vực thẳm trầm luân, con than [ D ] van con cầu [ Gm ] khấn. Xin thương [ F ] nghe ôi lạy [ Bb ] Chúa! [ D ] Năm tháng mỏi mòn trôi, bừng bừng [ Cm ] lửa hồng luôn nung [ Gm ] nấu, ngợp lút [ D7 ] bao thống khổ ưu [ Gm ] sầu.

1. Như hoang địa khô [ Bb ] cằn, hằng [ Cm6 ] ngóng trông trời [ D7 ] mưa, giống những [ Gm ] người lính canh [ Eb ] đợi ánh dương miệt [ D ] mài. [ Gm ] Như nai tìm khe [ D ] suối, hồn [ F ] con trông mong [ Bb ] Chúa. Nếu Chúa [ Eb ] chẳng đoái thương [ D7 ] con biết nhờ cậy [ Gm ] ai?

2. Ôi thân phận lưu [ Bb ] đày, nào [ Cm6 ] biết kêu cầu [ D7 ] ai. Phút phút [ Gm ] hằng ngước trông [ Eb ] mà những luôn nghẹn [ D ] lời. [ Gm ] Ôi muôn lạy Thiên [ D ] Chúa, Ngài [ F ] khoan dung nhân [ Bb ] ái. Nếu chấp [ Eb ] tội Chúa ơi, [ D7 ] ai đứng được thảnh [ Gm ] thơi.

3. Con trông nhờ công [ Bb ] nghiệp mà [ Cm6 ] Chúa thương lập [ D7 ] xưa. Máu thánh [ Gm ] làm lễ dâng [ Eb ] rửa vết nhơ tội [ D ] tình. [ Gm ] Con hy vọng nơi [ D ] Chúa, nguồn [ F ] yêu thương chan [ Bb ] chứa. Cứu thoát [ Eb ] vực đớn đau, [ D7 ] ban phúc thật hiển [ Gm ] vinh.