Mai Khanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Với bao tâm tình này con kính dâng lên Ngài, đời con đây tiến dâng lên Ngài tất cả.
31/08/2018 09:08:09
D
Chúa vẫn biết thân phận của con, được khai sinh nên trong đất tro bụi,
31/08/2018 09:08:11
Dm
Dâng lên, này con dâng lên, lời kinh câu ước nguyện. Của lễ rất vẹn tuyền cùng bao mơ ước, rất dễ thương
31/08/2018 09:08:12
D
Này đây tấm bánh trắng, cùng rượu nho thơm nồng. Bữa tiệc ly ngày xưa ấy
31/08/2018 09:08:35
F
Trong khói hương bay, con đến quỳ đây, dâng hết cõi lòng và nỗi sướng vui trong tâm hồn con.
31/08/2018 09:08:59
F
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hằng ở cùng bà.
31/08/2018 06:08:13
C
08/04/2020 06:04:31
1878
0

1. [G]Ðoàn con đến [Am]đây dâng [Am]lời ước [D]nguyện, [G]ngày đêm mến [Bm]Cha cho [Am]trọn khối tình [D]con. [G]Ðược yêu mến [Am]Cha bao [C]là êm [D]đềm. [G]Hồn con sướng [Bm]vui, tháng [D7]năm hết ưu [G]phiền.

ÐK: Kính dâng Cha tình [Bm]yêu chúng [G]con, vững tin [Em]Cha niềm [Bm]tin [Am]sắt [G]son. [D]Ðem hết tâm [C]hồn dẫn [D7]dắt chiên lạc [G]đường [Bm]về cùng [Em]Cha hưởng [D7]bao mối tình [G]thương. Kính dâng Cha tình [Bm]yêu chúng [G]con, vững tin [Em]Cha niềm [Em]tin [Am]sắt [Gm]son. [D]Cho đến khi [C]nào ly [D7]thoát khỏi cõi [G]đời. [Bm]Về cùng [Em]Cha hưởng [D7]vinh phúc trên [G]trời.

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền