Hoàng Kim

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi khơi nguồn ơn cứu rỗi. Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi máu cứu độ chảy xuống chan hòa.
04/04/2024 01:04:02
Am
Con hãy nhớ rằng Ðức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.
29/04/2023 03:04:32
C
Chúa đã làm cho tôi, đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu. Danh Người là Thánh. Hồn tôi cất tiếng ngợi khen, ngợi khen Chúa
26/10/2021 06:10:34
G
Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta, ta hãy vui mừng hòa ca trong Ngài.
21/10/2021 02:10:34
C
Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con. Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.
11/09/2021 04:09:34
F
Một bài ca mới, hát lên một bài ca mới kính mừng Gia - vê Chúa ta. Hát mừng Gia - vê một bài ca mới. Al - lê - lu - ia! Người đã tác thành muônviệc lạ lùng
12/08/2021 05:08:32
G
Vui ca lên nào con cái Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng, Người ngự trong nhà ngươi. Tươi lên Sion này ánh sáng huy hoàng, vinh quang Giavê đang tràn lan khắp nơi. Giữa lúc tối tăm đang bao trùm địa cầu
23/07/2021 03:07:00
G
Đức Ki-tô đã sống lại thật Al-lê-lu-ia. Ngài được quyền năng. Vinh hiển muôn đời. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.
08/07/2021 04:07:00
C
Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát
07/07/2021 03:07:31
Dm
Lạy Chúa xin sai (i) Thánh Linh để Ngài đổi mới, đổi mới (i) mặt địa cầu. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Hỡi Chúa, Thiên Chúa của con, Ngài thật cao cả.
04/07/2021 07:07:50
G
02/04/2024 06:04:04
8
0

ĐK: Đời [ C ] con đã trót bao [ F ] năm lỗi [ Bb ] phạm [ Am ] tình [ Dm ] Ngài. Đời con đã biết [ C ] bao [ F ] phen sa [ Bb ] đường [ Gm ] tội [ A ] lỗi. [ D7 ] ___ Chúa [ Gm ] ơi! Nghe [ Dm ] tiếng [ Gm ] thở [ F ] than. [ Gm ] ___ Chúa [ A7 ] ơi! Nghe [ Dm ] tiếng [ C ] nài [ Dm ] van.

1. Gục đầu nghe [ Bb ] lòng thao [ A ] thức. [ D7 ] ___ Bàng [ Gm ] hoàng nghe [ Bb ] nát tâm [ A ] can [ D7 ] ___. Dâng [ Gm ] Cha tấm [ C ] thân [ Bb ] lỗi [ A ] lầm. [ A7 ] ___ Quên [ Dm ] Cha đã [ Bb ] bao [ C ] năm [ Dm ] rồi.

2. Bên Cha u [ Bb ] sầu tan [ A ] vỡ. [ D7 ] ___ Nhạt [ Gm ] nhòa quá [ Bb ] khứ đi [ A ] hoang [ D7 ] ___. Con [ Gm ] nay sớm [ C ] mau [ Bb ] quay [ A ] về. [ A7 ] ___ May [ Dm ] thay có [ Bb ] Cha [ C ] đang [ Dm ] chờ.

3. Cha hay thương [ Bb ] người tội [ A ] lỗi. [ D7 ] ___ Mặc [ Gm ] dù không [ Bb ] đáng ơn [ A ] Cha [ D7 ] ___. Xin [ Gm ] Cha xót [ C ] thương [ Bb ] con [ A ] cùng. [ A7 ] ___ Thứ [ Dm ] tha biết [ Bb ] bao [ C ] lỗi [ Dm ] lầm.

4. Bao năm xa [ Bb ] nguồn chân [ A ] lý. [ D7 ] ___ Giờ [ Gm ] này nương [ Bb ] náu bên [ A ] Cha [ D7 ] ___. Cha [ Gm ] ơi! Tấm [ C ] thân [ Bb ] yếu [ A ] hèn. [ A7 ] ___ Xin [ Dm ] thương đỡ [ Bb ] nâng [ C ] con [ Dm ] nhiều.