Hoàng Kim

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con hãy nhớ rằng Ðức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.
29/04/2023 03:04:32
Dm
Chúa đã làm cho tôi, đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu. Danh Người là Thánh. Hồn tôi cất tiếng ngợi khen, ngợi khen Chúa
26/10/2021 06:10:34
Dm
Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta, ta hãy vui mừng hòa ca trong Ngài.
21/10/2021 02:10:34
Dm
Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con. Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.
11/09/2021 04:09:34
Dm
Một bài ca mới, hát lên một bài ca mới kính mừng Gia - vê Chúa ta. Hát mừng Gia - vê một bài ca mới. Al - lê - lu - ia! Người đã tác thành muônviệc lạ lùng
12/08/2021 05:08:32
Dm
Vui ca lên nào con cái Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng, Người ngự trong nhà ngươi. Tươi lên Sion này ánh sáng huy hoàng, vinh quang Giavê đang tràn lan khắp nơi. Giữa lúc tối tăm đang bao trùm địa cầu
23/07/2021 03:07:00
Dm
Đức Ki-tô đã sống lại thật Al-lê-lu-ia. Ngài được quyền năng. Vinh hiển muôn đời. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.
08/07/2021 04:07:00
Dm
Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát
07/07/2021 03:07:31
Dm
Lạy Chúa xin sai (i) Thánh Linh để Ngài đổi mới, đổi mới (i) mặt địa cầu. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Hỡi Chúa, Thiên Chúa của con, Ngài thật cao cả.
04/07/2021 07:07:50
Dm
20/10/2021 02:10:21
439
0

ĐK: Nào mau đến [ C ] đây ta cùng [ gm ] lên núi [ C ] Thánh. Vào trong đền [ C ] thờ Thiên Chúa [ F ] cả muôn [ C ] dân.
Nào mau đi [ F ] tới xin Người dạy cho biết [ Bb ] lối. Suối nguồn tình [ Gm ] thương ta [ Gm ] mau bước [ C ] theo đường [ F ] Người.

1. Núi đền thờ [ F ] Chúa đứng kiên cường vượt qua các núi [ C ] đồi.
Dân dân [ Bb ] lũ lượt đua nhau [ C ] tới, nước nước [ F ] dập dìu kéo nhau [ C ] đi.

2. Thánh luật truyền [ F ] ban trong cung điện của Chúa uy [ C ] quyền.
Mau mau [ Bb ] tới nhà Gia - cóp [ C ] hỡi, ơn Chúa [ F ] tuôn tràn khắp nơi [ C ] nơi.