Tango

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một chiều năm xưa tại thành Giê - ri - c.ô Chúa đã ra đi với môn đệ của Ngài Người mù ăn xin kêu lên khi nghe thấy Ngài: "Hỡi con Đa-vít nguyện xin thương xót đời tôi".
10/01/2024 07:01:21
Dm
Chúa hãy cho con con tim của Chúa. Để biết yêu thương anh em thật nhiềuBiết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Như xưa hôm nào Ngài đã trăn trối.
30/06/2021 03:06:20
Em
Làm sao dám mơ hạnh phúc ngày thế giới kính tôn Danh Ngài.
02/05/2016 06:05:26
Em
06/10/2021 06:10:32
0
0

1. Này ly [ F ] rượu nồng, này tấm [ C7 ] Bánh [ F ] thơm!
Bàn thờ [ Bb ] Chúa phút [ Am ] này thơm [ Dm ] ngát Bánh với [ G ] Rượu của toàn [ C ] dân!
Dâng lên [ C7 ] để tôn thờ [ F ] Chúa, dâng lên [ Bb ] để xóa tội [ F ] nhơ.

ĐK: Dâng lên [ F ] trước bàn thờ [ Dm ] Chúa, bánh với [ G ] rượu của toàn [ C ] dân!
Dâng lên [ C7 ] để tôn thờ [ F ] Chúa, dâng lên [ Dm ] để [ C7 ] xóa tội [ F ] nhơ.

2. [ F ] Này trên đĩa bạc, này trong [ C7 ] chén [ F ] thánh!
Cùng hợp [ Bb ] nhất chúng [ Am ] ta dâng [ Dm ] Chúa chút lễ [ G ] mọn của đồng [ C ] xa,
Dâng lên [ C7 ] hồn xác hèn [ F ] yếu, dâng lên [ Bb ] cả tấm tình [ F ] yêu!

3. [ F ] Và như rượu nồng, và như [ C7 ] bánh [ F ] thơm.
Sẽ được [ Bb ] Chúa hóa [ Am ] nên tươi [ Dm ] tốt xứng đáng [ G ] làm thành Thịt [ C ] Máu,
Xin cho [ C7 ] lòng con dâng [ F ] Chúa cũng đáng [ Bb ] được nên sạch [ F ] trong.