Ngọc Diệp

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Việc Chúa làm cho chúng tôi thật vĩ đại. nên chúng tôi tràn ngập nỗi mừng vui, nên chúng tôi tràn ngập nỗi vui mừng. Khi Chúa đem những tù nhân Sion trở về chúng tôi dường như là còn trong mơ.
28/03/2024 12:03:29
F
26/06/2021 09:06:03
1211
0

ĐK. Xin cảm [ C ] tạ hồng ân Cha ban. Vì thương [ Am ] mến từ [ G ] muôn ngàn đời. [ C ]
Đem Tin [ C7 ] Mừng về [ F ] gieo nơi nơi, cho muôn [ Dm ] dân kết [ G7 ] đoàn sống [ C ] vui.

1. Mến Chúa ( [ C7 ] láy), mến yêu trọn [ F ] đời (láy), mến [ Dm ] Chúa ( [ D7 ] láy), mến yêu mọi [ G ] người ( [ Em ] láy).
Niềm [ Am ] tin (láy), xin dâng lên Cha ( [ A7 ] láy), tình [ Dm ] thương ( [ G ] láy), mến trao mọi [ C ] người.

2. Chúa đến (láy) chết đi cho đời (láy). Chúa đã (láy) Chúa đã đến rồi (láy).
Niềm vui (láy) tin cho muôn nơi (láy). Rồi đây (láy) Chúa sẽ trở lại.