Nguyễn Hèn Mọn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Thương Cha Mẹ vì con đời gian khó nắng mưa sớm chiều; bao cơ hàn bể dâu lầm than, luôn vuông tròn niềm tin cậy trông sắt son vào tình Chúa, như đuốc thiêng soi đời con rạng ngời.
18/06/2021 03:06:41
Am
07/07/2021 06:07:28
232
0

ÐK: Hãy trở [F]về với [C7]Ta nối kết tình cách [F]xa bao năm qua.
Hãy trở [F]về với [C7]Ta, nối kết tình cách [F]xa [C7]thêm đậm [F]đà.

1. Về [Bb]đây, hỡi [F]người, nào về đây! Tình [C]thương Chúa Trời luôn nối [F]kết.
Về đây Thiên [Bb]Chúa Ðấng từ [F]bi, Người [C7]xóa hết tội [F]ta, Người [C7]dẫn lối đời [F]ta.

2. Ðời con đã nhiều lần bội vong, về đây Chúa Trời ban sức sống.
Tình Cha nung nấu trí lòng con, ngày tháng mãi nỉ non, Ngài hãy giữ lòng son.

3. Hồng ân Chúa Trời Người rộng ban, niềm tin suốt đời thêm trong sáng.
Nào ai năm tháng vẫn cậy trông, hạnh phúc mãi chờ mong, ngày ấy Chúa thưởng công.