Nguyễn Hèn Mọn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mẹ như dòng suối, như là cơn mưa tưới gội đời con. Mẹ như ngàn sóng đưa thuyền đời con đến nguồn bình an. Kính mừng Nữ Vương tình yêu, ngàn đời phúc vinh trên trời cao.
09/05/2023 02:05:05
Dm
Thương Cha Mẹ vì con đời gian khó nắng mưa sớm chiều; bao cơ hàn bể dâu lầm than, luôn vuông tròn niềm tin cậy trông sắt son vào tình Chúa, như đuốc thiêng soi đời con rạng ngời.
18/06/2021 03:06:41
Am
31/05/2023 03:05:08
390
0

ĐK: [ F ] Trần thế mau chung [ C ] lời mừng [ F ] Thánh Giu - [ C ] se. [ Gm ] Ôi Cha Nuôi Con [ Bb ] Chúa [ C ] Trời.  [ F ] Gương trung kiên công [ Am ] chính [ Dm ] Người [ C ] hằng chiếu [ G7 ] soi muôn [ C ] đời.  [ F ] Tựa những cây tùng [ Dm ] bá bên [ Gm ] bờ suối um cành [ C ] lá.  [ Gm ] Vươn cao lên như [ Bb ] khóm [ C ] dừa [ F ] xanh tươi luôn qua [ Am ] bốn [ Dm ] mùa [ C7 ] Thiên Chúa chọn từ [ F ] xưa.

1. [ A7 ] Những hướng [ Dm ] lòng về [ Gm ] quê Thiên [ C ] đình, Lạy [ F ] Thánh Giu - [ C ] se, [ F ] Người hằng [ G ] giữ tấm lòng sạch [ C ] tinh không vương [ Bb ] vấn [ C ] tội [ F ] tình.

2. [ A7 ] Giúp Chúa [ Dm ] Hài Đồng [ Gm ] nơi gian [ C ] trần, Lạy [ F ] Thánh Giu - [ C ] se [ F ] Người gìn [ G ] giữ Đức Mẹ Đồng [ C ] Trinh. Ôi Gia [ Bb ] Thất [ C ] êm [ F ] đềm.

3. [ A7 ] Giữa cõi [ Dm ] đời ngợp [ Gm ] bao u [ C ] sầu, Lạy [ F ] Thánh Giu - [ C ] se [ F ] Nguyện Ngài [ G ] ghé mắt dủ tình [ C ] thương nghe con [ Bb ] cái [ C ] kêu [ F ] cầu.