Hoàng Phúc

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Thế giới đang nhảy múa, vui mừng trong lể tạ ơn
04/05/2015 10:05:52
A

Chung: Đẹp [F]thay bước chân [Am]người sứ giả tin [C]Mừng.
Nam: Băng qua núi đồi. 
Nữ: Băng qua sóng [F]ngàn.
Chung: Vượt qua gian [Bb]nan và đi khắp thế [C]gian.
Nữ: Đem tin [Gm]vui đến giữa lòng [C]đời.
Nam: Đem yêu [F]thương đến với mọi [Dm]người.
Chung: Vũ trụ bừng [C]lên sức sống mới trong một trời mới đất [C7]mới.

Đẹp [F]thay bước chân người chứng nhân Tin [C]Mừng.
Nam: Lao [Dm]công với [C]đời.
Nữ: Vinh [Gm]quang nước [F]trời.
Chung: Niềm tin yêu [Dm]thương sẽ chiến thắng thế [F]gian.
Nữ: Trong đau [Bb]thương vẫn thắm nụ [C]cười.
Nam: Bao dung [F]tha thứ hết mọi [Dm]người, vững một niềm [C]tin Nước Chúa đã bắt [C7]đầu từ giây phút [F]này.