Hoàng Phúc

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con sẽ bước lên bàn thờ, vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thánh tế lễ mình làm của lễ hy sinh.
29/06/2023 02:06:47
G
Thế giới đang nhảy múa, vui mừng trong lể tạ ơn
04/05/2015 10:05:52
A
28/05/2023 07:05:13
243
0

ĐK: Lạy [ Dm ] Chúa [ F ] xin đừng [ Gm ] đoán phạt [ A7 ] con trong cơn giận Chúa. [ Gm ] Xin đừng [ A ] nghiêm trách [ Dm ] con giữa cơn lôi [ F ] đình. [ Dm ] Thương xót con Chúa [ C ] ơi nay con [ Bb ] tàn [ E7 ] hơi [ A ] sức. [ A7 ] Xin cứu con Chúa [ Dm ] ơi xương cốt con [ A ] rụng [ Dm ] rời. Hồn con [ Bb ] nay vô [ C ] cùng tan [ F ] nát Chúa thật khoan [ Dm ] nhân sao còn trì [ F ] hoãn [ A7 ] đến khi [ Dm ] nào.

1. [ Bb ] Van xin Cha nhân [ F ] hiền cứu [ A7 ] con khỏi vòng nguy biến [ D7 ] . Giữa [ Gm ] nơi tối tăm triền [ C ] miên con ai [ A7 ] ngợi khen Chúa vững [ Dm ] bền.

2. [ A ] Con than van u [ F ] sầu tấm [A7thân mõi mòn thao thức [ D7 ] . Mỗi [ Gm ] khi bóng đêm dần [ C ] buông giường con [ A7 ] nằm chan chứa lệ [ Dm ] sầu.

3. [ A ] Con ăn năn tội [ F ] tình mắt [A7nay u mờ tăm tối [ D7 ] . Tấm [ Gm ] thân héo hon tàn [ C ] suy ngàn quân [ A7 ] thù vây kín quanh [ Dm ] mình.