Trinh Nguyên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con thành tâm dâng Chúa đây bánh thơm ly rượu thắm nồng. Hiệp lòng cùng dâng lên với tâm tình cậy tin yêu mến. Xin Ngài thương đoái nhận tình thiết tha chân thành kính dâng
19/01/2024 03:01:04
Dm
Dâng muôn câu cảm tạ, cảm tạ tình yêu của Chúa,
15/01/2018 06:01:26
C
29/07/2021 07:07:29
341
0

1. [ G ] Khi thời gian viên [ B ] mãn Con Thiên Chúa đã đến gian trần.
[ G ] Sinh bởi một Người [ C ] Nữ và chịu [ D ] chết cứu độ muôn [ G ] dân.

ĐK: Nhờ [ G7 ] Mẹ xưa Con [ C ] Chúa đã [ Bm ] đến ở giữa nhân [ D ] gian.
này nhờ [ A ] MẸ muôn [ Bm ] người về cùng [ D7 ] Chúa sống vui bình [ G ] an.

2. Thông phần bao đau đớn dâng hy lễ cùng với Con Mẹ.
Mong tẩy sạch tội lỗi để trần thế đón nhận ơn thiêng.

3. Nay hiển vinh bên Chúa xin thương nhớ đoàn con gian trần.
Luân khẩn cầu cùng Chúa rủ tình giáng phúc và thi ân.