Hoa Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

ĐK: Ai [ D ] xin thì sẽ [ A ] được. ai [ D ] tìm thì sẽ [ F#m ] thấy, ai [ Em ] gõ cửa thì [ A ] được mở [ D ] cho.

1. Có [ G ] ai trong các [ Bm ] ngươi có con xin bánh lấy đá mà [ A ] cho.
[ D ] ai trong các ngươi có [ Em ] con xin cá [ A ] mà lại cho rắn [ D ] (ư) !

2. Nếu [ G ] như các [ Bm ] ngươi vẫn luôn gian dối vẫn biết chiều [ A ] con.
Sánh [ D ] sao với Cha sẽ [ Em ] ban sung mãn [ A ] điều ai kêu khấn [ D ] (ư) !