Hoa Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
05/09/2021 08:09:57
254
0

1. Lời Chúa phán [G]ra đốt cháy như ngọn lửa. Xin soi sáng chúng [Cm]con.
Lời Chúa phán [G]ra mênh [D]mông như bầu trời. [G]Xin phóng thích chúng [Cm]con.

ĐK: Lạy [Cm]Chúa chúng con [Eb]tin lời của [D]Chúa,
vì lời [Bb]Chúa là Thần [Cm]trí và là sự [Eb]sống,
vì lời [Bb]Chúa là Chân [F]lý biến đổi muôn [Cm]lòng.

2. Lời Chúa phán [G]ra tưới mất như dòng nước. Xin gội mát chúng [Cm]con.
Lời Chúa phán [G]ra kiên [D]vững như địa cầu. [G]Xin củng cố chúng [Cm]con.

3. Lời Chúa phán [G]ra mở lối cho cuộc sống. Xin dẫn dắt chúng [Cm]con.
Lời Chúa phán [G]ra nuôi [D]ta trên đường đời. [G]Xin bổ dưỡng chúng [Cm]con.