Hoa Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

1. [F]Lúa đã chín vàng đồng, lộng gió [C]mưa trải bao tháng [Gm]ngày. Theo lời Chúa kêu [C]mời, con góp công trên đồng Chúa trao.
[F]Dấn bước vào đời, con xin [Dm]làm đèn soi, muối [Bb]đất. [C]Ðem tiếng nhạc lời ca, cùng loan báo Tin [F]Mừng.

ÐK: Nào cùng nhau [F]quyết tiến bước theo Chúa Ki - [Gm]tô. Bằng một niềm tin ta nên nhân chứng Nước [F]Trời.
Cùng hòa ngàn [Bb]tiếng hát, tiếng hát gieo rắc muôn [F]nơi tình thương, bằng ngàn lời [Gm]ca du dương ngợi [C]khen danh [F]Cha.

2. [F]Chứng nhân giữa lòng đời, nguyện hiến [C]thân đáp lời Chúa [Gm]gọi. Tin Mừng mãi loan [C]truyền bằng tiếng ca cung đàn trinh nguyên.
[F]Báo ân xóa hận thù, yêu thương [Dm]làm hành trang sức [Bb]sống. [C]Dâng Chúa tuổi đôi mươi thành nhân chứng Nước [F]Trời.