Phương Linh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
04/07/2021 07:07:15
G

Con cứ [ Am ] ngỡ rằng núi Thái [ C ] Sơn không bao giờ ngã [ E ] xuống. [ E7 ] Con cứ [ Am ] ngỡ rằng bàn tay [ A7 ] Cha mãi mãi bên [ Dm ] con. Nhưng hôm [ E7 ] nay bóng dáng [ Am ] Cha đã khuất xa [ E ] rồi. Núi Thái [ A9 ] Sơn ngả bóng cuối [ Dm6 ] trời. Con ở [ G7 ] lại với nỗi đơn [ C ] côi,gọi thầm tên [ Am ] Cha,Cha [ F ] ơi, [ G ] Cha [ C ] hỡi! [ E ]

Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muốn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi. Núi Thái sơn chìm giữa biển đời. Có giòng lệ thấm xuống đại dương.