Rock

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người,
17/05/2017 07:05:17
G
Thế giới đang nhảy múa, vui mừng trong lể tạ ơn
04/05/2015 10:05:52
A
Xin Tin Yêu vào nơi Đức Kitô
21/04/2015 02:04:53
dm
Tình Ngài như mạch sống chan chứa thắm thiết, như dòng sông
21/04/2015 02:04:57
am
Con luôn tin rằng, tình Ngài thương con không bờ không bến
21/04/2015 02:04:10
am
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉngơi
17/04/2015 09:04:06
Dm
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
17/04/2015 09:04:44
C
Chúa đã sống lại, đây hào quang xóa tan màn đêm
16/04/2015 06:04:39
G
Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài
16/04/2015 06:04:49
Am
Cảm tạ Chúa đã ban cho con Ngàn ngày vui một mái gia đình. Cho con an bình nhờ tay cha mẹ, dạt dào dòng sữa thơm từ vành nôi.
13/04/2015 08:04:18
Em

Ngành Giê - [Am]sê hôm nay đã trổ hoa. Nhà Gia - [Dm]cóp một [F]vì sao đã [Dm]mọc.
Người Trinh [F]Nữ hạ [Gm]sinh Đấng Thiên [Am]Sai. Muôn lạy [Bb]Chúa chúng [Am]con ngợi khen [F]Ngài
Al - le - lu - [C]ia, Al - le - lu - [F]ia, Al - le - lu - [Gm]ia, Al - le - lu - [C]ia, Al - le - lu - [Gm]ia,
Al - le - lu - [C]ia, Al - le - lu - [F]ia, Al - le - lu - [Gm]ia, Al - le - lu - [C]ia, Al - le - lu - [F]ia,
Vui lên [C]Mẹ, vui lên [F]Mẹ vì Mẹ là Thân Mẫu [Bb]Chúa. [Gm]Mẹ sinh ra Đức [Am]Vua cai trị trời [C]đất.
Vui lên [C]Mẹ, vui lên [F]Mẹ vì Mẹ là Thân Mẫu [Bb]Chúa. [Gm]Mẹ sinh ra cứu [Am]tinh cứu chuộc con [F]người.
Mẹ [Am]ơi, Mẹ Thiên [Bb]Chúa Mẹ nhân [Dm]loài, xin [F]Mẹ đừng quên chúng [Am]con đang lạc loài chốn trần [C]ai.
Mẹ [Am]ơi, Mẹ vinh [Bb]phúc, Mẹ nhân [Dm]hiền, xin [F]Mẹ cứu giúp chúng [Am]con vượt gian nan về [C]Thiên [F]đàng.