Rock

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người,
17/05/2017 07:05:17
G
Thế giới đang nhảy múa, vui mừng trong lể tạ ơn
04/05/2015 10:05:52
A
Xin Tin Yêu vào nơi Đức Kitô
21/04/2015 02:04:53
dm
Tình Ngài như mạch sống chan chứa thắm thiết, như dòng sông
21/04/2015 02:04:57
am
Con luôn tin rằng, tình Ngài thương con không bờ không bến
21/04/2015 02:04:10
am
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉngơi
17/04/2015 09:04:06
Dm
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
17/04/2015 09:04:44
C
Chúa đã sống lại, đây hào quang xóa tan màn đêm
16/04/2015 06:04:39
G
Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài
16/04/2015 06:04:49
Am
Cảm tạ Chúa đã ban cho con Ngàn ngày vui một mái gia đình. Cho con an bình nhờ tay cha mẹ, dạt dào dòng sữa thơm từ vành nôi.
13/04/2015 08:04:18
Em
09/09/2021 03:09:21
626
0

ĐK: Xin dâng [ C ] lên, xin dâng lên ngàn lời. Chúc tụng Thánh [ G ] Danh [ C ] __ đến muôn đời. [ Em ] Chúc tụng Danh [ G7 ] Thánh Chúa muôn muôn [ C ] đời.

1. Lạy Chúa như của lễ [ Am ] dâng chiều xưa [ G7 ] Ngài hiến thân cho [ C ] đời, [ Em ] này trái tim an [ Am ] bình nguyện từ [ D7 ] đây sống [ G7 ] cho ân [ C ] tình.

2. Lạy Chúa như áng [ Am ] hương trầm lan [ G7 ] tựa nến cháy hao [ C ] mòn [ Em ] hợp với muôn tâm [ Am ] hồn một lòng [ D7 ] son hiến [ G7 ] dâng vuông [ C ] tròn.

3. Lạy Chúa bao ước [ Am ] mơ đời con [ G7 ] ngời sáng bao đêm [ C ] ngày [ Em ] nguyện sống cho mọi [ Am ] người cùng dựng [ D7 ] xây khắp [ G7 ] quê hương [ C ] này.

4. Lạy Chúa đây lễ [ Am ] dâng hiệp thông [ G7 ] của lễ bao tâm [ C ] thành [ Em ] nguyện Chúa thương đoái [ Am ] nhận và rộng [ D7 ] ban xuống [ G7 ] muôn hồng [ C ] ân.