Cát Minh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là (a) nguồn ánh sáng, là Đấng Cứu độ của tôi. Chúa là (a) nguồn cậy trông, tôi đâu có sợ chi. Lạy Chúa, con tìm nhan thánh Chúa, con tìm nhan thánh Chúa (ôi Chúa ơi).
30/09/2021 03:09:17
Dm

ĐK: Trong nhà [ G ] Chúa tôi sẽ [ D ] định [ G ] cư cho tới [ D ] thời [ G ] gian rất [ D7 ] ư lâu [ [ G ] ]dài. [ B7 ] ___

1. Chúa chăn dắt [ Em ] tôi tôi [ D ] chẳng thiếu thốn [ G ] chi. Trên đồng cỏ [ Bm ] xanh Người thả [ D ] tôi nằm [ G ] nghỉ [ B7 ] ___. Tới nguồn nước [ Bm ] trong dạt dào [ Am ] chốn nghỉ [ D ] ngơi. Chúa hướng dẫn [ F#m ] tôi và hồn [ F#7 ] tôi Chúa bồi [ B ] dưỡng.

2. Chúa thương dẫn [ Em ] tôi trên [ D ] đường đoan chính của [ G ] Ngài. Cho dù thung [ Bm ] lũng đầy hiểm [ D ] nguy tối [ G ] tăm [ B7 ] ___. Cây gậy Chúa [ Bm ] đưa niềm hạnh [ Am ] phúc trong [ D ] lòng. Tôi không lo [ F#m ] gì vì Ngài [ F#7 ] luôn ở cùng [ B ] tôi.

3. Chúa dọn sẵn [ Em ] ra yến [ D ] tiệc vui hoan [ G ] lạc. Trước mặt những [ Bm ] kẻ của đối [ D ] phương địch [ G ] thù [ B7 ] ___. Chén rượu của [ Bm ] tôi này Người [ Am ] rót chứa [ D ] chan. Chúa xức lên [ F#m ] đầu kìa dầu [ F#7 ] thơm của Người lai [ B ] láng.

4. Tấm lòng nhân [ Em ] từ ân [ D ] sủng của Chúa biết [ G ] bao. Mỗi ngày theo [ Bm ] tôi trong suốt [ D ] năm tháng [ G ] dài [ B7 ] ___. Trong nhà Chúa [ Bm ] tôi tôi vui [ Am ] sống thảnh [ D ] thơi. Yên vui an [ F#m ] lạc một thời [ F#7 ] gian ôi thật dài [ B ] lâu.