Cát Minh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là (a) nguồn ánh sáng, là Đấng Cứu độ của tôi. Chúa là (a) nguồn cậy trông, tôi đâu có sợ chi. Lạy Chúa, con tìm nhan thánh Chúa, con tìm nhan thánh Chúa (ôi Chúa ơi).
30/09/2021 03:09:17
Dm

1. Nơi nương [ Em ] đồng ngọn lúa trổ [ B ] bông, nơi non [ Am ] ngàn mọng chín quả [ B7 ] thơm.
Đêm [ Em ] ngày người hằng trông [ Am ] mong, hoa [ D ] màu trổ sinh tươi [ B7 ] tốt.
Với tấm [ Em ] lòng thành kính mến [ A ] yêu, ước [ B7 ] mong từ ruộng đất [ Em ] này.
Dâng [ Am ] Ngài từng tấm bánh [ D ] thơm, dâng [ B7 ] Ngài từng chén rượu [ Em ] nồng.

ĐK: [ E ] Xin dâng lên của [ E7 ] lễ bánh [ A ] rượu đơn sơ chân [ E ] thành.
Nguyện [ B ] xin Cha thương thánh [ F#m ] hóa, trở [ B7 ] thành nguồn sống chúng [ E ] con.
Xin dâng lên cuộc [ E7 ] sống tháng [ A ] ngày hằng luôn phấn [ F#m ] đấu.
[ E ] hạnh phúc con [ G#m ] người vì hạnh [ B7 ] phúc của đời [ E ] sau.

2. Nơi dương [ Em ] trần người đến người [ B ] đi, trong mỗi [ Am ] người rực sáng tình [ B7 ] yêu.
Thiết [ Em ] tha được một cuộc [ Am ] sống, biết [ D ] yêu và được yêu [ B7 ] mến.
Dâng lên [ Em ] Ngài này những ước [ A ] mơ của [ B7 ] bao người hằng ấp [ Em ] ủ.
Thấy [ Am ] cuộc đời hết thương [ D ] đau, ân [ B7 ] tình tìm đến trao [ Em ] nhau.