Bùi Ninh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lòng tôi tin rằng Chúa cứu độ đỡ nâng đời tôi. Tôi trông đợi hy vọng vào Chúa không hãi sợ chi. Vì tôi tin rằng Chúa chính là sức thiêng đời tôi.
19/05/2023 02:05:23
Dm
Này hồn tôi vui mừng ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hớn hở trong Đấng Cứu tôi. Phận thấp hèn tôi tớ, Người đoái thương nhìn tôi. Để từ nay muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn.
22/10/2022 03:10:22
Dm
Trên tay mẹ bồng trong sớm tươi hồng dẫu một Trẻ thơ, Nhưng nơi Đền thờ khi tới linh giờ uy nghi rực rỡ. Người là con Chúa ngôn sứ loan truyền nhân thế mong chờ, nhưng vẫn ngoan hiền thánh hiến theo luật dâng tiến Chúa Cha.
15/10/2022 03:10:03
C
Hỡi cửa đến hãy cất cao lên, cao lên nào hỡi cửa đến cổ kính. Để Đức Vua Đức Vua hiển vinh, Người ngự vào trong uy dũng quyền linh.
15/10/2022 02:10:46
F
Hòa bài ca tạ ơn tình Chúa bao la. Dâng khúc ca cám tạ nghĩa Mẹ hải hà. Như đóa hoa tình con năm tháng phai nhòa.
27/06/2021 08:06:16
C

1. Bốn [Dm]mùa vạn [Bb]vật vốn xinh [Am]tươi, [C7]duy có con [F]người sầu thương héo [A7]hắt.
Lắm [Dm]tài nhiều [Bb]của vẫn bơ [F]vơ. Không [Am]Chúa đời [A7]chết cả hồn [D]thơ.

2. Thu [Dm]về gieo [Bb]nhẹ gió heo [Am]may, [C7]ai hiểu cho [F]lòng cô đơn trống [A7]vắng.
Gió [Dm]lạnh mùa [Bb]đông buốt tâm [F]can. Không [Am]Chúa đời [A7]chết trong lạnh [D]lùng.

3. Xuân [Dm]về mang [Bb]sức sống nơi [Am]nơi, [C7]vui cả một [F]trời lòng nghe ray [A7]rứt.
Nắng [Dm]hè hoa [Bb]lá vẫn xanh [F]tươi. Không [Am]Chúa đời [A7]có nghĩa gì [D]đâu.

ĐK: Chúa ơi xin [A7]đến với hồn [D]con, vì [G]thiếu Chúa tuổi [F#m]xuân cũng phai [D]tàn [Bm].
Chúa ơi xin [A7]đến với hồn [D]con, vì [G]có Chúa cuộc [F#m]đời tươi [A7]mát hơn mùa [D]xuân.