Bùi Ninh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đêm thâu nơi vườn dầu Chúa âu sầu quỳ nguyện cầu, ngay bên mấy môn đồ thật vô tư hay vô tình chìm trong giấc sâu. Trong cô đơn Chúa nguyện cầu bao lo âu xé tim lòng mồ hôi thấm máu.
04/04/2024 08:04:42
Am
Lòng tôi tin rằng Chúa cứu độ đỡ nâng đời tôi. Tôi trông đợi hy vọng vào Chúa không hãi sợ chi. Vì tôi tin rằng Chúa chính là sức thiêng đời tôi.
19/05/2023 02:05:23
Dm
Này hồn tôi vui mừng ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hớn hở trong Đấng Cứu tôi. Phận thấp hèn tôi tớ, Người đoái thương nhìn tôi. Để từ nay muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn.
22/10/2022 03:10:22
Dm
Trên tay mẹ bồng trong sớm tươi hồng dẫu một Trẻ thơ, Nhưng nơi Đền thờ khi tới linh giờ uy nghi rực rỡ. Người là con Chúa ngôn sứ loan truyền nhân thế mong chờ, nhưng vẫn ngoan hiền thánh hiến theo luật dâng tiến Chúa Cha.
15/10/2022 03:10:03
C
Hỡi cửa đến hãy cất cao lên, cao lên nào hỡi cửa đến cổ kính. Để Đức Vua Đức Vua hiển vinh, Người ngự vào trong uy dũng quyền linh.
15/10/2022 02:10:46
F
Hòa bài ca tạ ơn tình Chúa bao la. Dâng khúc ca cám tạ nghĩa Mẹ hải hà. Như đóa hoa tình con năm tháng phai nhòa.
27/06/2021 08:06:16
C
06/09/2021 06:09:52
618
0

ĐK: [ C ] Đây là Thịt Máu Ta nuôi người trần gian trong bao ngày [ Am ] tháng.
Muốn [ Dm ] được [ G ] no [ C ] đầy hãy đến chia [ G7 ] nhau dự [ C ] phần.

1. Tổ phụ xưa đã ăn Man - [ Em ] na rồi cũng đã [ Am ] chết.  [ Dm ] Nhưng [ G ] ai ăn bánh này [ C ] thì muôn [ D7 ] đời được no [ G ] say.

2. Là thần lương bánh nuôi muôn [ Em ] dân để được vui [ Am ] sống. [ Dm ] Ai [ G ] luôn ăn bánh này [ C ] thì muôn [ D7 ] đời được vinh [ G ] quang.

3. Vì Thịt Ta đã nên lương [ Em ] thiêng thật là cao [ Am ] quý.  [ Dm ] Cho [ G ] ai ăn bánh này [ C ] thì muôn [ D7 ] đời được hân [ G ] hoan.