Viết Chung

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cho nhau mùa xuân hồng. Trên môi cười trong trắng. Cho nhau nhịp rung trái tim. Khắp xa gần hòa câu mến tin. Cho nhau mộng yên lành.
19/01/2024 03:01:29
G
Lễ dâng là thông phần trong ơn cứu rỗi, tình yêu bao la ngàn đời, sớt chia cay đắng buồn vui, Chúa đã chịu chết vì con để tẩy rữa hồn con nên mới.
31/05/2023 03:05:05
Dm
Một trời hoa xinh tươi muôn sắc. Nhân thế hỉ hoan ca tụng mẹ hiển vinh. Một trời hoa hương thơm man mác, tỏa khắp bốn phương,
18/09/2021 04:09:16
A
Tiếng đàn giọng hát thiết tha, nến đèn rực rỡ lá hoa. Thủy chung này đây của lễ (ơ) mặn mà, mặn mà sắc hương. Mặn mà, mặn mà sắc hương.
18/09/2021 04:09:29
Dm
Lời tạ ơn dâng lên, vì biết bao công trình Chúa làm. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa chúng con cảm tạ ơn Chúa.
14/09/2021 03:09:19
F
Ai đói hãy đến mà ăn. Ai khát hãy lại mà uống. Này là Mình và Máu Thánh Chúa. Nguồn hạnh phúc trường sinh. Nguồn ơn thiêng cứu độ.
06/09/2021 09:09:23
G
Chúa là Đấng từ bi hay xót thương, Chúa là Đấng từ bi hay xót thương. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chiên Chúa. Và toàn thể con người tôi chớ quên ân huệ của Người.
31/08/2021 02:08:53
F
Của lễ hôm nay của lễ niềm vui kiết liên muôn người trong bình an thân ái. Của lễ hôm nay dâng về Con Chúa Giáng sinh Cứu đời
30/07/2021 06:07:20
F
Một nhà trên dưới thuận hòa, như vườn cây tốt rộn ràng hương hoa. Một nhà ân đức gần xa, yêu người yêu Chúa hạnh phúc chan hòa.
27/07/2021 02:07:17
F
Với tháng ngày trông đợi con dâng lên lễ mọn này, là thành tâm ăn năn thống hối, Chúa ơi Chúa ơi giúp con đổi thay. Hướng trông về ngày mai, con dâng lên bánh rượu đây
10/07/2021 04:07:11
Dm
31/08/2018 06:08:13
8524
2

Kính [ C ] mừng Mari [ G ] a đầy ơn phúc Đức Chúa [ C ] Trời, [ A7 ] Đức Chúa [ Dm ] Trời hằng [ G7 ] ở cùng [ C ] bà,

bà có phúc [ Bb ] lạ, ơn phúc [ F ] lạ, bà [ Fm ] có ơn phúc [ G ] lạ, hồng [ D7 ] ân hơn mọi người [ G ] nữ.

Và Đức Giê [ F ] su con lòng [ G ] bà gồm muôn phúc [ Em ] lạ Thánh Mari [ Am ] a, mẹ Đức Chúa [ Dm ] Trời, xin [ G ] nguyện cầu cho chúng con.

Lạy Đức Nữ [ F ] Trinh Mari [ G ] a, cầu cho chúng [ Em ] con là kẻ có [ Am ] tội, từ phút giây [ Dm ] này, đến [ G ] trong giờ lâm [ C ] tử.

[ F ] A-a- [ G ] -a- [ C ] men