Linh Trang

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cùng dâng tấm bánh tinh tuyền kết thành bởi muôn lao nhọc đoàn con. Và dâng ly rượu nho thơm, xin dâng Ngài kết hiệp của lễ chiều xưa.
13/09/2021 06:09:19
C
17/03/2021 03:03:45
894
0

1. Con sinh [ E ] ra trong kiếp tro [ Am ] bụi, rồi trở [ F ] về bụi đất với [ C ] tro. Con sinh [ Am ] ra trong chốn trần [ F ] gian, bao bão [ Dm ] bùng phủ vây lấy thân [ E ] con.
Giữa dòng [ C ] đời con dường như kiệt [ F ] sức. Ngước trông lên [ E ] Ngài con [ F ] nguyện [ E ] Chúa thương [ Am ] con.

ĐK. Lạy [ Am ] Chúa đời [ G ] con là kiếp thân tro [ C ] bụi, cũng tàn [ E ] rụi theo thời gian năm [ Am ] tháng.
Như hoa [ G ] kia khoe màu tươi sắc [ C ] thắm, cũng rụi [ Dm ] tàn khi buổi [ E ] chiều hoàng [ Am ] hôn.

2. Khi sinh [ E ] ra bao kẻ vui [ Am ] mừng, ngày lìa [ F ] trần kẻ khóc nhớ [ C ] thương. Xin cho [ Am ] con đang chốn trần [ F ] gian, luôn hướng [ Dm ] nhìn về sự chết đau [ E ] thương.
Để hằng [ C ] ngày con làm việc đạo [ F ] đức. Biết trông chờ [ E ] ngày con [ F ] về [ E ] với Cha [ Am ] thôi.