Linh Trang

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cùng dâng tấm bánh tinh tuyền kết thành bởi muôn lao nhọc đoàn con. Và dâng ly rượu nho thơm, xin dâng Ngài kết hiệp của lễ chiều xưa.
13/09/2021 06:09:19
C

1. Chúa chữa [Gm]lành những [Cm]người bệnh tật yếu [D]đau. [Cm] Chúa chữa [F]lành những [Eb]chứng bệnh tật khác [Dsus4]nhau. [D7]
Có kẻ [Gm]được Chúa [G7]trừ ma quỷ khỏi [Cm]ngay. [F] Có kẻ [Bb]được Chúa [D7]nắm bàn tay đỡ [Gm]nâng.

ĐK: Lạy [Bb]Chúa! Ngài [Gm]là Thiên Chúa của [F]con, Ngài [D7]là chân lý đời [Gm]con và [Eb]là chốn con nương [D7]tựa. [Gm]
Xin [Cm]Chúa cứu [Eb]chữa hồn xác chúng [D7]con mỗi [Gm]ngày nên được trinh [Cm]trong theo [D7]Ngài rao giảng Tin [Gm]Mừng.

2. Sống giữa đời với nhiều bề bộn lắng lo. Hãy vững lòng tín thác nguyện Ngài giúp cho.
Để cõi lòng thêm nguồn sức mạnh tình yêu. Biết chu toàn bao công việc theo ý Ngài.

3. Giữa thế trần quá nhiều ồn ào Chúa ơi! Khiến cõi lòng cứ mãi đầy tràn nhiễu nhương. Chúa muốn con theo Ngài lên ngọn đồi cao. Sống kết hiệp với Chúa bình an suốt đời.