Hoàng Nam

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Này là bánh thơm rượu nho lành, khấn nguyện xin Chúa hãy nhận cho. Kính dâng Ngài này bánh thơm rượu nho lành bàn tay giọt mồ hôi thành của lễ.
16/07/2021 02:07:56
Bm
Vì Người dấn thân chịu chết thảm sầu, mà đời lắm đâu thờ vinh bỏ nhục. Bao nhiêu đắng cay vây phủ đời ai, ai buồn ai khóc, và có ai thương.
14/11/2019 05:11:08
Am
Này ! là bánh thơm, rượu nho lành khấn nguyện xin, Chúa hãy nhận cho. Kính dâng Ngài này bánh thơm
01/06/2019 06:06:44
Bm
Khi con kêu cầu Chúa đã lắng nghe, khi con âu sầu thì Chúa đến ủi an. Vui say trong đời, những lúc buông trôi, thì con quên mất rằng, con quên Chúa mất rồi.
28/04/2016 07:04:10
Am
Sống kiếp phong trần say đắm, bao đam mê thoáng qua nhanh
17/04/2015 09:04:40
Dm
Mặt trời đó xa con Nên từ lâu đêm dài tối tăm
14/04/2015 01:04:44
Bm
Tình Ngài tựa như dòng suối mát. Tràn đầy vào hồn tim khát khao ơn lành.
10/04/2015 02:04:54
Em

ĐK: Thiên Chúa ngự [ G ] lên giữa tiếng tưng [ F#m ] bừng. [ Bm7 ] ___ Thiên Chúa ngự [ Em ] lên [ A7 ] trong tiếng kèn [ D ] vang [ D7 ] ___.

1. Hết thảy chư [ G ] dân hãy vỗ tay [ A ] đi. [ D ] ___ Reo mừng Thượng [ Bm ] Đế theo tiếng đàn [ G ] vui. [ Em ] ___ Vì Chúa là [ A ] Đấng tối cao, khả [ D ] úy. [ Bm ] ___ Người là đại [ Em ] đế [ A7 ] khắp trên gian [ D ] trần.

2. Chúa ngự lên [ G ] trong vạn tiếng reo [ A ] vang. [ D ] ___ Reo mừng Thượng [ Bm ] Đế muôn khúc nhạc [ G ] vui. [ Em ] ___ Nào hãy hòa [ A ] ca kính dâng Thượng [ D ] Đế. [ Bm ] ___ Hòa một bài [ Em ] ca [ A7 ] tiến Vua uy [ D ] hùng.

3. Ca vịnh Vua [ G ] ta mặc lấy thiên [ A ] oai. [ D ] ___ Chúa là Thượng [ Bm ] Đế Vua khắp trần [ G ] ai. [ Em ] ___ Người thống trị [ A ] dân hết khắp mọi [ D ] nơi. [ Bm ] ___ Người hằng ngự [ Em ] trên [ A7 ] thánh ngai của [ D ] Người.