Hoàng Nam

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Này là bánh thơm rượu nho lành, khấn nguyện xin Chúa hãy nhận cho. Kính dâng Ngài này bánh thơm rượu nho lành bàn tay giọt mồ hôi thành của lễ.
16/07/2021 02:07:56
Bm
Vì Người dấn thân chịu chết thảm sầu, mà đời lắm đâu thờ vinh bỏ nhục. Bao nhiêu đắng cay vây phủ đời ai, ai buồn ai khóc, và có ai thương.
14/11/2019 05:11:08
Am
Này ! là bánh thơm, rượu nho lành khấn nguyện xin, Chúa hãy nhận cho. Kính dâng Ngài này bánh thơm
01/06/2019 06:06:44
Bm
Khi con kêu cầu Chúa đã lắng nghe, khi con âu sầu thì Chúa đến ủi an. Vui say trong đời, những lúc buông trôi, thì con quên mất rằng, con quên Chúa mất rồi.
28/04/2016 07:04:10
Am
Sống kiếp phong trần say đắm, bao đam mê thoáng qua nhanh
17/04/2015 09:04:40
Dm
Mặt trời đó xa con Nên từ lâu đêm dài tối tăm
14/04/2015 01:04:44
Bm
Tình Ngài tựa như dòng suối mát. Tràn đầy vào hồn tim khát khao ơn lành.
10/04/2015 02:04:54
Em
27/06/2021 08:06:49
551
0

Đoàn [ Cm ] ta cất bước theo [ Gm ] Chúa đi vào []Cmđời, hành [ Fm ] trang ta mang trên [ Bb ] vai phục vụ mọi [ Cm ] nơi.
Từng [ Ab ] bước ta [ Bb ] đi chân người in [ Gm ] vết phục [ Cm ] vụ, từng tiếng ta [ Eb ] nói vang dội hăng vang [ Fm ] vang, phục [ Bb ] vụ từng [ Eb ] việc ta [ Gm ] làm muôn đời lưu [ Cm ] dấu phục vụ.
Tình [ Ab ] Chúa bao [ Gm ] la muôn đời sáng [ Cm ] chói Người đến nơi [ Ab ] đây mang lại yêu [ Cm ] thương.
Trong mọi [ Ab ] nơi trong mọi [ G7 ] lúc tinh [ Cm ] thần phục vụ bừng [ Ab ] sáng như đuốc thiêng soi lòng muông [ Fm ] hú như ánh [ Gm ] đăng soi vào hận thù, soi vào ngục [ Gm ] tù soi vào [ Ab ] cõi [ Bb ] âm [ Cm ] u.
Phục vụ là cho [ Gm ] không, phục [ Cm ] vụ là quên mình. Phục [ Fm ] vụ không đời đền [ Gm ] đáp, phục [ Cm ] vụ ân nghĩa không chờ.
Phục vụ là cho [ Ab ] không phục vụ là quên [ Cm ] mình. phục vụ là cho [ Ab ] không, phục [ Gm ] vụ vì [ Ab ] Chúa [ Bb ] Ki - [ Cm ] tô.