Hoàng Nam

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Này là bánh thơm rượu nho lành, khấn nguyện xin Chúa hãy nhận cho. Kính dâng Ngài này bánh thơm rượu nho lành bàn tay giọt mồ hôi thành của lễ.
16/07/2021 02:07:56
Dm
Vì Người dấn thân chịu chết thảm sầu, mà đời lắm đâu thờ vinh bỏ nhục. Bao nhiêu đắng cay vây phủ đời ai, ai buồn ai khóc, và có ai thương.
14/11/2019 05:11:08
Dm
Này ! là bánh thơm, rượu nho lành khấn nguyện xin, Chúa hãy nhận cho. Kính dâng Ngài này bánh thơm
01/06/2019 06:06:44
Dm
Khi con kêu cầu Chúa đã lắng nghe, khi con âu sầu thì Chúa đến ủi an. Vui say trong đời, những lúc buông trôi, thì con quên mất rằng, con quên Chúa mất rồi.
28/04/2016 07:04:10
Dm
Sống kiếp phong trần say đắm, bao đam mê thoáng qua nhanh
17/04/2015 09:04:40
Dm
Mặt trời đó xa con Nên từ lâu đêm dài tối tăm
14/04/2015 01:04:44
Dm
Tình Ngài tựa như dòng suối mát. Tràn đầy vào hồn tim khát khao ơn lành.
10/04/2015 02:04:54
Dm

1. Tình thương Chúa [ Bm ] Trời ngàn [ G ] đời con sẽ hát [ F# ] ca. [ Bm ] ___ Qua muôn thế [ B7 ] hệ miệng con loan [ Em ] truyền đức [ Em ] trung tín [ Bm ] Người. Vì Người đã phán: Tình thương Ta [ A ] ___ vững bền muôn [ D ] đời. [ D7 ] ___ Trên cõi mây [ G ] trời Ta thiết lập [ E7 ] ___ lòng trung [ A ] tín.

ĐK: Lạy [ D ] Chúa con sẽ ca [ G ] ngợi, con sẽ ca [ F#m ] ngợi tình [ A7 ] thương Chúa tới muôn [ D ] đời.

2. Vinh phúc dân [ Bm ] tộc mà [ G ] được hân hoan bước [ F# ] đi. [ Bm ] ___ Đi trong ánh [ B7 ] quang ngời sáng huy [ Em ] hoàng trước [ Em ] tôn nhan [ Bm ] Người Họ luôn vui sướng lòng hoan ca [ A ] ___ chính vì Danh [ D ] Người. [ D7 ] ___ Luôn những tự [ G ] hào vì Chúa thật [ E7 ] ___ là công [ A ] minh.

3. Vì Chúa chính [ Bm ] là quyền [ G ] năng vinh quang của [ F# ] con. [ Bm ] ___ Qua ân phúc [ B7 ] Người quyền uy con [ Em ] được khắp [ Em ] nơi suy [ Bm ] phục. Bởi vì chính Chúa chở che con [ A ] ___, con còn lo [ D ] gì.  Và Vua chúng [ G ] con được giữ gìn [ E7 ] ___ thuộc về [ A ] Chúa.