Cung Trầm

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với Lời Chúa là ngọn đèn sơi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.
15/06/2023 01:06:59
Cm

ĐK: Muôn lạy [ G ] Chúa, qua biết [ Am ] bao thế hệ vần [ D ] trôi.
Ngài là [ Bm ] nơi chúng con nương [ D ] thân, Ngài là [ Bm ] nơi náu [ D ] nương muôn [ G ] đời.

1. Đối với [ G ] Chúa, ngàn [ Am ] năm nào đáng là [ D ] gì, tựa như hôm qua đã qua [ Em ] đi, khác [ D ] nào một trống canh [ Am ] thôi [ D ] .
Chúa khiến phàm [ D ] nhân, trở [ G ] về với nói cát [ Em ] bụi: Này [ C ] hỡi con cái loài [ Bm ] người, trở [ A ] về với nguồn gốc [ D ] ngươi.

2. Đối với [ G ] Chúa, phàm [ Am ] nhân tựa giấc mộng [ D ] vàng, tựa như cây xanh giữa cánh [ Em ] đồng, trổi [ D ] mọc vào sáng tinh [ Am ] sương [ D ] .
Sáng sớm nở [ D ] hoa, vươn [ G ] mạnh dưới ánh nắng [ Em ] hồng, nhưng [ C ] lúc hoàng hôn buông [ Bm ] màn, liền [ A ] khô héo và phai [ D ] tan.

3. Xin cho [ G ] con, để [ Am ] tâm mà đến tuổi [ D ] đời, tuổi đời qua như áng mây [ Em ] trôi, ngõ [ D ] hầu tâm trí khôn [ Am ] ngoan [ D ] .
Xin Chúa chạnh [ D ] thương, trông [ G ] nhìn những tôi tớ [ Em ] Ngài, xin [ C ] Chúa hồi tâm trở [ Bm ] lại, Ngài [ A ] còn chờ đợi bao [ D ] giờ.

4. Xin cho [ G ] con, ngay [ Am ] từ buổi sớm mai [ D ] hồng, được luôn no say phúc linh [ Em ] ân, để [ D ] được vui sướng hân [ Am ] hoan [ D ] .
Xin chiếu hào [ D ] quang, soi [ G ] đường dẫn đưa thế [ Em ] trần, và [ C ] bao việc chúng con [ Bm ] làm, nguyện [ A ] Ngài bang trợ đỡ [ D ] nâng.