Hoài Đức

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hào quang Thiên Quốc tươi sáng vô cùng! Nhạc ca Thiên Quốc ngây ngất vô cùng! Bên Chúa vinh quang Thần Thánh vui mừng.
19/09/2021 06:09:33
Dm
Giê-su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính.Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
16/06/2021 04:06:18
Dm
Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
08/04/2020 06:04:04
Dm
Cung chúc trinh vương không hề nhiễm tội truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa . Mẹ khiết trinh trọn đời
29/09/2018 05:09:30
Dm
Hỡi không gian rủ sương mù ngàn mây hơi hãy che khắp trời cao.
06/03/2018 10:03:59
Dm
Mùa đông năm ấy, sao sáng soi cuối trời
12/12/2015 10:12:50
Dm
Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương
08/12/2015 09:12:55
Dm
Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là nữ vương là trạng sứ là Mẹ con.
14/10/2015 11:10:14
Dm
27/07/2021 03:07:10
234
0

1. [ D ] Người từ phương đông đến [ A7 ] dâng Chúa lễ [ D ] vật, vàng cùng trầm hương ngát [ A7 ] thơm với mộc [ D ] dược. (ĐK 1)

2. [ D ] Nầy là nho tươi bánh [ A7 ] thơm sức con [ D ] người, này là nhọc lao nắng [ A7 ] mưa (i) dãi [ D ] dầu. (ĐK 2)

3. [ D ] Nầy là thân con đất [ a7 ] đai với nương [ D ] đồng, này là hồn con sức [ A7 ] hơi đã mõi [ D ] mòn. (ĐK 2)

4. [ D ] Nầy người anh em khắp [ A7 ] trên thế gian, [ D ] nầy tìm về nẻo ngay sống [ A7 ] vinh phúc mai [ D ] ngày. (ĐK 2)

ĐK 1: Đêm nay theo ánh sao trời Ba [ G ] Vua đi đến chầu Người [ F#m ] với tấm [ Bm ] lòng thành [ A7 ] tín. [ D ]
Đêm nay theo ánh sao trời Ba [ G ] Vua dâng tiến cho Người [ A7 ] những lễ [ D ] vật hòa bình.

ĐK 2: Đêm nay theo ánh sao trời con [ G ] xin đi đến chầu Người [ F#m ] với tấm [ Bm ] lòng thành [ A7 ] tín. [ D ]
Đêm nay theo ánh sao trời con [ G ] xin dâng tiến cho Người [ A7 ] những lễ [ D ] vật hòa bình.