Hồng Trần - Phạm Đình Đài

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài,dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.
25/10/2021 03:10:29
Am
Dâng hiến lễ tình yêu, xin Chúa thương nhận lấy như của lễ dâng ban chiều. Trong phút giây hợp hoan con hiến dâng cả trái tim, từ đây yêu một mình Chúa.
23/10/2021 03:10:24
Dm
Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài nên con sợ hãi tương lai.
12/10/2021 02:10:33
Am
Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xanh. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời.
19/09/2021 03:09:58
Dm
Đường con đi chông gai, ngăn mờ lối tương lai ngước trông lên khẩn cầu Danh Ngài.Dù tăm tối vây quanh có Ngài như trăng thanh, với Chúa đi còn sợ nỗi chi.
30/08/2021 02:08:07
Dm
Dâng lên trời cao này bánh rượu lành, xin Cha toàn năng ngự xuống thương nhận lấy. Chúa đã xuống trần, cứu thoát lỗi đời. Dâng về Bê- lem thờ kính Chúa Hài Nhi.
01/08/2021 06:08:34
F
Con nay thuộc về Ngài lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư
13/07/2021 03:07:52
Am
Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
03/07/2021 06:07:37
Gm
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con say mê tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn
02/07/2021 07:07:35
Cm
Sống có Chúa với con cùng đi hôm mai. Tình ngài đâu dễ nhạt phai. Chúa sánh bước với con cùng xây tương lai, Sợ gì những khi đêm dài.
28/06/2021 03:06:10
Dm
04/08/2021 04:08:50
331
0

ĐK: Vui lên [ F ] đi nào vui lên [ Gm ] đi nào vui lên [ C ] đi! Vinh quang của [ Bb ] Chúa sắp tỏ [ Am ] hiện, Ngôi Hai Thiên [ Bb ] Chúa [ C ] giáng [ F ] trần.

1. Đấng Cứu [ Dm ] Độ dân đêm nay sẽ ra [ C ] đời. Người là Đức [ Bb ] Chúa tạo thành thế [ C ] giới thống trị mọi [ C7 ] loài ở khắp mọi [ F ] nơi.

2. Đấng Cứu [ Dm ] Độ Cha ban xuống cho [ C ] đời. Mọi người sẽ [ Bb ] thấy, mọi người sẽ [ C ] thấy thái bình thịnh [ C7 ] vượng ở khắp mọi [ F ] nơi.