Hương Vĩnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Dâng Cha hương lúa đầu mùa, ngược xuôi tất tả nắng mưa dãi dầu, nho thơm nồng ngát tươi mầu, hy sinh lao nhọc con hầu dâng Cha
08/07/2023 01:07:57
Dm
25/10/2021 02:10:58
366
0

ĐK: Hoàng hậu [ C ] đứng bên hữu Đức [ G ] Vua mặc [ Am ] đồ trang điểm vàng [ G ] ròng lộng [ C ] lẫy.

1. Tân nương [ F ] hỡi hãy điểm [ G ] trang áo xiêm rỡ ràng dệt gấm cao [ C ] sang.
Hãy mau tiến [ F ] vào suy phục Chúa [ Am ] Trời tình [ C ] Chúa [ G ] thương sáng [ C ] ngời.

2. Tân nương [ F ] hỡi hãy lắng [ G ] nghe hãy đưa mắt nhìn và lắng tai [ C ] nghe.
Hãy quên dân [ F ] tộc quên nhà thân [ Am ] phụ hãy [ C ] tiến [ G ] ra đón [ C ] Người.

3. Tân nương [ F ] hỡi hãy hát [ G ] lên nỗi vui đậm màu hạnh phúc theo [ C ] sau.
Hãy mau tiến [ F ] vào phục vụ Chúa [ Am ] Trời Người [ C ] sẽ [ G ] thương suốt [ C ] đời.