Hương Vĩnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hãy mau trở về cùng Cha nhân ái. Người giàu lòng từ bi hằng dung thứ bao tội kiên. Hãy mau trở về cùng Cha xót thương. Đây lòng Cha bao dung từng giây phút vẫn luôn đợi chờ.
04/04/2024 04:04:50
Dm
Dâng Cha hương lúa đầu mùa, ngược xuôi tất tả nắng mưa dãi dầu, nho thơm nồng ngát tươi mầu, hy sinh lao nhọc con hầu dâng Cha.
08/01/2024 04:01:31
Dm
Dâng Cha hương lúa đầu mùa, ngược xuôi tất tả nắng mưa dãi dầu, nho thơm nồng ngát tươi mầu, hy sinh lao nhọc con hầu dâng Cha
08/07/2023 01:07:57
Dm
04/06/2022 06:06:21
529
0

1. Con quỳ [ Am ] đây trước [ Dm ] mặt Thiên Chúa Tình [ Am ] Yêu. Nguyện dâng [ Dm ] lên muôn [ G ] lời cảm tạ ơn [ Am ] Ngài.
Ngài se [ G ] kết cho [ F ] hai tâm hồn chung [ Dm ] bước, cùng sẻ [ G ] chia đắp [ E7 ] xây hương nồng tình [ Am ] yêu.

2. Con quỳ [ Am ] đây trước [ Dm ] mặt Thiên Chúa Tình [ Am ] Yêu.. Lòng nguyện   [ Dm ] xin duyên [ G ] tình thuỷ chung trọn [ Am ] đời.
Gặp gian [ G ] khó xin [ F ] cho con tìm đến [ Dm ] Chúa. Nhờ hồng [ G ] ân Chúa [ E7 ] ban tháng ngày bình [ Am ] an.

3. Con quỳ [ Am ] đây trước [ Dm ] mặt Thiên Chúa Tình [ Am ] Yêu. Nguyện cầu   [ Dm ] cho cha [ G ] mẹ sống vui an [ Am ] bình.
Đời gian [ G ] khó hy [ F ] sinh giải dầu mưa [ Dm ] nắng, đề giờ [ G ] đây thấy [ E7 ] con duyên tình nở [ Am ] hoa.

4. Trong tình [ Am ] yêu ước [ Dm ] nguyện dâng hiến về [ Am ] nhau. Dù đời   [ Dm ] vui hay [ G ] ngàn đắng cay lệ [ Am ] sầu.
Nguyện dâng [ G ] Chúa tương [ F ] lai trong niềm tin [ Dm ] mến, và cậy [ G ] trông Chúa [ E7 ] ban dư tràn hồng [ Am ] ân.

ĐK: Nguyện xin [ Am ] Chúa chúc phúc cho tình [ Dm ] yêu duyên tình [ G ] con mãi luôn vuông [ C ] tròn, suốt cuộc [ Am ] đời bền [ D ] vừng sắt [ E7 ] son.
Đời có [ Am ] Chúa phúc đức đầy [ Dm ] vơi, tình có [ G ] Chúa trong ngôi nhà [ C ] mới, mái gia đình hạnh [ Em7 ] phúc không [ Am ] ngơi.