Sơ Sourire

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tim tôi rộn lên niềm vui. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tôi vui mừng luôn trong Ðức Chúa Trời.
19/07/2021 02:07:11
A
16/04/2015 06:04:19
2784
0

1. [D]Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho [F#m]con đi. Đi trong tay [Bm]Chúa nào con thiếu chi con sợ [A]chi. [A7]Cỏ tươi rợn đồng [D]xanh con no [G]thỏa không bao giờ [F#m]thiếu nữa. [Bm]Suối nước trường [D]sinh con thỏa [Bm]uống [A]no [D]đầy.

2. Chúa là mục tử Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vướng. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước, cánh tay Người đưa gậy người dẫn yên lòng.

3.Chúa là mục tử Người dọn bữa kê bàn cho muôn dân. Dầu Người chàn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư đầy phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.

Đk: Chúa chiên nhân [Bm]từ người [Em]dẫn con tới [A]đồng nội này, [D]suối nước mát bóng con [G]tới ống thảnh [D]thơi. Chúa ơi sướng [F#m]vui trong tay [E7]Chúa người dẫn [A]con đi. [D]Đi giữa suối mát cỏ [F#m]xanh [A]con thiếu [D]gì.