Sơ Sourire

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tim tôi rộn lên niềm vui. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tôi vui mừng luôn trong Ðức Chúa Trời.
19/07/2021 02:07:11
Dm
01/12/2016 09:12:21
2107
1

1. Trời cao [ a ] hỡi xin [ c#7 ] thương cho Vị Công [ f#m ] Chính mau giáng [ a ] trần tựa sương [ d ] mát tỏa [ e7 ] lan trên toàn [ a ] dân. Từ ngàn mây hỡi xin [ a7 ] Ngài hãy đến như mưa [ d ] nhuần và [ b7 ] đất hỡi hãy mở [ e7 ] ra cho xuất hiện Đấng Cứu [ a ] Tinh.

2. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính mau giáng trần hầu cứu vớt thế gian đang lầm than. Từ ngàn mây hỡi xin Ngài đổ xuống ơn giao hòa mà giải phá những âm mưu gây oán thù giữa các dân.

3. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính mau giáng trần hầu tẩy xóa chúng con khỏi tội khiên. Vì là tình thương xin Ngài nâng đỡ bao tâm hồn vì chân lý phải gian truân đang ngóng chờ Chúa đoái thương.

ĐK. Hãy đến hỡi Vị Công [ a7 ] Chính như mưa [ d7 ] nhuần tuôn rưới ngập [ e ] tràn. Hãy [ bm ] đến xin Ngài hãy đến! Này trần [ e7 ] gian đêm ngày trông [ a7 ] ngóng. Hãy đến hỡi Vị Công [ a7 ] Chính từ trời [ d ] cao xin đến viếng [ a ] thăm. Xin [ bm ] thương Ngài ơi hãy [ e7 ] đến! Này trần gian đêm ngày chờ [ a ] mong.