Thanh Hải

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Nơi đâu có hận thù con sẽ loan báo yêu thương. Nơi đâu có oán hờn con sẽ mang lại thứ tha. Nơi đâu có bất hòa con sẽ xây đắp an vui.
02/10/2021 03:10:43
Dm

1. Nào ta [ C ] dâng muôn lời ca vang mừng Thiên [ F ] Chúa chí tôn oai [ G ] hùng, Ngài là [ Dm ] Chúa cao cả vô [ Bb ] song ngự trị [ G ] giữa muôn [ D ] vàn đạo [ G7 ] binh. Muôn ngàn [ C ] thần thánh phụng [ F ] thờ, muôn vạn [ Dm ] thiên sứ kính [ G ] tôn [ Em ] trong tình yêu vô [ G7 ] biên đến thiên [ C ] thu.

2. Nào ta [ C ] dâng muôn lời ca vang cùng với [ F ] các cơ binh trên [ G ] trời: Ngài là [ Dm ] Chúa cao cả vô [ Bb ] biên đã tạo [ G ] tác muôn [ D ] loài thọ [ G7 ] vinh. Cửu trùng [ C ] vang tiếng chúc [ F ] khen vũ hoàn [ Dm ] vang tiếng ca [ G ] vui [ Em ] ân tình Ngài bao [ G7 ] la mãi không [ C ] phai.

[ C ] ĐK: Kính dâng [ F ] Ngài câu hát chúc [ G ] khen Thiên Chúa muôn [ Dm ] đời các thiên thần ngày đêm suy [ G7 ] tôn [ C ] ___. Kính dâng [ F ] Ngài câu hát chúc [ G ] khen Thiên Chúa uy [ Dm ] linh nguyện tôn [ G7 ] vinh Ngài đến muôn [ C ] đời.