Sheet nhạc - file pdf nhạc thánh ca.

Danh sách sheet nhạc - Tổng hợp bài hát có sheet nhạc, dễ tra cứu, truy cập, in bài hát.
Tình mãi thắm nồng tình trăm năm Thiên Chúa se duyên. Tình mãi ngọt ngào tình yêu thương Thiên Chúa hiến trao. Hai mươi lăm năm tình mãi đậm đà, hai mươi lăm năm con cái thuận hoà
Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Thứ tha cho nhau lỗi lầm để lãnh nhận ơn tha thứ
Ai cho con đôi cánh để con bay, bay lên, bay lên cùng Thiên Chúa. Khi sớm mai con tìm nhan Ngài. Con giơ hai tay nguyện cầu lạy Chúa thương con.
Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa là giơ tay đón nhận Ngài.
Ai đang khát mong tìm kiếm nước trời, hãy vui mừng trong Chúa người ơi. Nước trời không ở đâu xa, nước trời ở giữa chúng ta, nếu chúng ta xây dựng hòa bình và sống Tin Mừng
Ai đi đường ngay thẳng Ta sẽ cho được ơn cứu độ, được ơn cứu độ. Chúa đã lên tiếng gọi tất cả địa cầu, nơi xa vời đất trời hãy đến mau.
Kìa có một người kìn có một người đến gần hỏi Chúa: "Tôi phải làm gì tôi phải làm gì để được sống mãi? Người trả lời "Đừng ngoại tình, đừng trộm cắp đừng làm chứng gian
Nào ai được vào ở trong nhà Chúa. Nào ai được vào trong Đền Thánh Chúa Trời. Ấy là kẻ sống vẹn toàn luôn làm điều thẳng ngay.
Ai mong tìm Chúa, hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói Chúa vĩ đại nhường bao.
Ai theo (là) muốn theo Ta, hãy mau từ bỏ mình. Vác lấy thập giá mỗi ngày và theo, bước theo Ta. Ai từ bỏ mẹ cha, từ bỏ tất cả mọi sự, sẽ là môn đệ của Ta.
Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình. Nhận vác thánh giá mỗi ngày mà theo Ta. Ai yêu chính mình hơn Ta, không đáng làm môn đệ Ta.
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.
Có người nói thật hay có người làm để người ta thấy. Có người muốn được gọi là thầy nhưng cuộc sống không có gỉ hay.
Ai xin thì sẽ được. ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì được mở cho. Có ai trong các ngươi có con xin bánh lấy đá mà cho.
Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến yêu thương muôn nghìn. Xin cho chúng con ăn ở với nhau
Ai giữ điều răn Thẩy, người ấy là kẻ yêu Thầy, ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ yêu mến người ấy và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Ai yêu là yêu mến Thầy, thì tuân giữ Lời Thầy ban, Cha Thầy yêu mến người ấy, chúng ta sẽ đến với họ. Các con nếu yêu mến Thầy, thì các con hãy mừng vui, và này Thầy về với Cha, vì Cha trọng hơn Thầy.