La Thập Tự

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung. Linh hồn tôi hãy chúc tụng chúa, con người tôi hãy chúc tụng Người.
31/08/2021 02:08:35
C

ÐK: [A]Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên [Bm]con cách lạ [D]lùng con [E]tạ ơn [A]Chúa.

1. Ngài dò xét và [F#m]Ngài biết [D]rõ, biết khi con [E]ngồi con [A]đứng con [E]đi.
Con suy [A]nghĩ gì nầy [Bm]Ngài [A]thấu [D]suốt, nẻo đường con [E7]đi Ngài đã quen [A]thuộc.

2. Tạng phủ của con này [F#m]Ngài cấu [D]tạo. Tác sinh hình [E]hài trong [A]mẫu thân [E]con.
Con luôn [A]cảm tạ việc [Bm]Ngài [A]cao [D]quí đã dựng nên [E7]con một cách diệu [A]kỳ.

3. Này hồn của con Ngài [F#m]từng thấu [D]tỏ. Chúa luôn am [E]tường từng [A]đốt xương [E]con.
Ngay lúc [A] tác thành từ [Bm]lòng [A]sâu [D]thẳm Chúa hằng theo [E7]con Ngài biết mọi [A]điều.