La Thập Tự

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung. Linh hồn tôi hãy chúc tụng chúa, con người tôi hãy chúc tụng Người.
31/08/2021 02:08:35
C
31/08/2021 02:08:27
443
0

1. [G]Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân dưới [Bm]áo Mẹ [Em]lành che khuất bao [G]u buồn nơi khóc [D]than.
Đời [G]con đang sống giữa ba đào trong nguy [Bm]biến, xin [Em]Mẹ dắt [D7]dìu con qua khỏi [G]nơi [D7]nguy [G]nan.

ĐK: Ôi, Ma - ri - a! Ôi [D]Mẹ từ bi lân [G]tuất! không [C]sợ ba [G]thù con nép dưới [Bm]áo Mẹ từ [D]nhân,
Mẹ [G]coi con khỏi trước ba thù đang khuây [Bm]khuất, đưa [G]về Thiên Đàng cùng Mẹ hưởng [Bm]phúc [D7]thanh [G]nhàn.

2. [G]Ôi, Mẹ ơi! đời con bao năm tháng qua kiếp [Bm]sống phong [Em]trần đây đó bao [G]lần tình Mẹ vắng [D]xa,
rồi [G]con yếu đuối, ngã trên đường gai dương [Bm]thế, xin [Em]Mẹ dắt [D7]dìu con vui bước [G]đi [D7]theo [G]Mẹ.

3. [G]Con cầu xin Mẹ ban muôn ơn xuống cho non [Bm]nước đồng [Em]bào con sống an [G]vui tự do ấm [D]no,
tình [G]Mẹ gieo rắc khắp trên Việt Nam yêu [Bm]dấu, muôn [Em]người dân [D7]Việt cùng yêu mến [G]nhau [D7]trong [G]Mẹ.