Xuân Tưởng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi! Nhiệm mầu Tình yêu Chúa ru con tháng ngày. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối.
20/10/2021 03:10:27
F
Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân Và uống no say tin yêu nồng ấm.
24/07/2017 09:07:51
E
06/04/2024 06:04:46
13
0

1. Cầm tay [ G ] con và dìu đưa, [ G7 ] Chúa chí [ Am7 ] nhân xin che [ C ] chở, lúc yếu [ G ] hèn, lòng rời [ Em ] [ A7 ] với lắng [ D ] lo [ A7 ] ___ [ D7 ] ___. Dù phong [ G ] ba đêm biển [ G7 ] đời hãy dẫn [ Am7 ] con tới ánh [ C ] ngời___ [ A#dim7 ] ___.

ĐK: Xin Chúa [ G ] từ nhân cầm tay [ G ] dẫn con [ D7 ] tới quê [ G ] hương.

2. Đường đời [ G ] con ngày buồn chán, [ G7 ] Chúa chí [ Am7 ] nhân xin ở [ C ] gần, khi tâm [ G ] hồn dần lạc [ Em ] xa [ A7 ] chốn náu [ D ] thân [ A7 ] ___ [ D7 ] ___. Nguyện thương [ G ] nghe tiếng khóc [ G7 ] than đỡ nâng [ Am7 ] con bước vững [ C ] vàng___ [ A#dim7 ] ___.

3. Nguyện bên [ G ] con vạn lạy Chúa, [ G7 ] bóng tối [ Am7 ] đang giăng chập [ C ] chùng, khi đêm [ G ] trường đã dần [ Em ] buông [ A7 ] khắp bốn [ D ] phương [ A7 ] ___ [ D7 ] ___. Cầm tay [ G ] con dẫn bước [ G7 ] đi, Chúa hãy [ Am7 ] thương đưa con [ C ] về___ [ A#dim7 ] ___.