Đàm Ninh Hoa

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

1. Ngoài [ Am ] kia bao người [ Dm ] hoang mang hỏi Chúa [ Am ] đâu?
Ngài ở trên [ F ] cao hay nơi [ G ] xa cuộc đời bể [ C ] dâu? [ Am ]
Đất sầu cô [ Dm ] liêu, hoa vẫn [ Em ] nở đường xưa vẫn [ G ] còn
Trời vẫn xanh [ Am ] trong sao lòng [ G ] người như mất hy [ Am ] vọng. [ F ] ___ [ G ] ___ [ Am ] ___

ĐK: Chúa [ Dm ] đau nỗi đau của [ F ] con, Chúa [ G ] buồn nỗi buồn của [ Am ] con
[ A7 ] Ngài vẫn bên con [ Dm ] mà, lo lắng [ G ] làm con không nhận [ C ] ra
Chúa [ Dm ] đang bước đi cùng [ F ] con nếu [ G ] lòng tin còn người [ Am ] ơi!
[ A7 ] Tình Chúa ôi tuyêt [ Dm ] vời, Ngài ở [ G ] bên san sẻ đời buồn [ Am ] vui.

2. Ngươi [ Am ] ơi! Hãy vững [ Dm ] tâm Chúa vẫn ở [ Am ] bên
Dịch bệnh lan [ F ] nhanh cho [ G ] ta hay cuộc đời mong [ C ] manh [ Am ]
Sống chậm để [ Dm ] nghe đây tiếng [ Em ] gọi dựng xây từng [ G ] ngày
Rộng mở đôi [ Am ] tay trao tình [ G ] người tô thắm môi [ Am ] cười. [ F ] ___ [ G ] ___ [ Am ] ___

3. Lạy [ Em ] Chúa! Con nguyện [ Dm ] xin dâng Ngài nước [ Am ] Việt
Và toàn dương [ F ] gian đang hoang [ G ] mang tìm nguồn ủi [ C ] an  [ Am ]
Chúa giàu lòng [ Dm ] thương, nương náu [ Em ] Ngài đời con hy [ G ] vọng
Một lòng cậy [ Am ] trông, dâng về [ G ] Ngài sự sống hôm [ Am ] nay. [ F ] ___ [ G ] ___ [ Am ] ___