Đỗ Vỹ Hạ

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Người công chính như cây trồng bên bờ suối theo đúng mùa trổ sinh hoa trái tốt tươi. Người công chính mãi yên hàn sống vui chính bởi Người vẫn tin vào tình Chúa tuyệt vời.
23/10/2021 05:10:41
C
Như hoa úa phai rụng rơi lúc chiều về, con nay héo hon sau cuộc đời đam mê. Con tay chắp tay về đây khẽ tạ tội, mong Cha đoái thương xoa dịu hồn đơn côi.
19/10/2021 05:10:06
G
Xin tiến dâng Đây bánh thơm ly rượu ngon. Xin Cha thương nhận cho lễ vật toàn thiêu, con tiến dâng ngát hương tình yêu.
13/10/2021 04:10:35
Gm
Ngàn tin yêu hôm nay Chúa xuống trên đôi tay. Thắp sáng cung lòng say ngời lên thương mến. Ngàn tin yêu hôm nay Chúa xuống trên đôi tay.
11/10/2021 03:10:26
F
Chúa ơi đây bao lao nhọc chúng con dâng về Cha cùng muôn tin yêu sắt son. Nầy tấm [D]bánh bàn tay chúng con tạo thành, này nho tươi nên như lễ vật tiến dâng.
10/10/2021 07:10:23
Gm
Xin giải thoát con, lạy Chúa, xin mau mau đến bang trợ con. Vì Chúa là dũng lực, là khiên thuẫn chở che đời con. Xin dìu dắt con, lạy Chúa, xin cho con bước trong bình an.
10/10/2021 06:10:15
D
Giê - ru - sa - lem hỡi, hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi. Hỡi Xi - on, nào hãy tán tụng Danh Người.
08/10/2021 03:10:05
D
Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn, danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp hoan vang hát câu cảm tạ. Bây giờ và mãi mãi muôn đời.
07/10/2021 04:10:24
F
Chúc tụng Chúa tổ tiên con phụng thờ. Tôn Danh Ngài hiển vinh thiên thu. Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
07/10/2021 04:10:11
G
Lời Chúa như ánh sao đêm trường, như con đuốc soi đường, là nguồn sức sống. Lời Chúa đưa lối cho muôn người lênh đênh giữa biển đời.
06/10/2021 02:10:49
Dm

ĐK: Chúa đã tuôn [ G ] đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân [ G ] Ngài.

1. Chư thần chư thánh hãy tung [ B7 ] hô ngợi khen [ Em ] Chúa, phủ [ Am ] phục bái [ Bm ] thờ Đức Chúa hiển [ D ] linh [ G ] ___. Tiếng Chúa rền [ B7 ] vang làm sóng [ Em ] vỗ biển [ D ] gào. Tiếng [ G ] Ngài thật oai [ D ] phong hùng [ G ] mạnh.

2.Chư thần chư thánh hãy tung [ B7 ] hô ngợi khen [ Em ] Chúa, phủ [ Am ] phục bái [ Bm ] thờ Đức Chúa hiển [ D ] linh [ G ] ___. Chính Chúa là [ B7 ] Vua thống [ Em ] lĩnh vũ [ D ] hoàn. Hết [ G ] thảy nào tung [ D ] hô ngợi [ G ] mừng.