Tri Văn Vinh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đã chờ mong hôm sớm đèn sẵn trong tay những cô trinh nữ. Chờ đón đã khuya mọi người trông ngóng chẳng thấy tăm hơi bóng dáng chàng đến.
17/07/2023 02:07:50
Am
Xê - da hãy trả cho Xê - da Xê da hãy trả cho Xê- da. Gia - về hãy trả cho Gia - vê Gia - vê hãy trả cho Gia - vê. Thầy ơi! Thầy là Đấng Chí Công
13/07/2023 02:07:36
F
Yến tiệc đây Vua sai gia nhân đến mời. Khách mời đông nhưng không ai đi đến ăn cho dù đã bao lần đón mời tình thiết tha.
12/07/2023 02:07:16
http://dinh.dk/pdf/yentiecvui-tvv.pdf
Hoàn cầu mừng vui (ngàn lời tung hô) vì Chúa là Đấng Tối cao oai hùng. Nhịp đàn reo vui (kèn đồng vang lên) vì Chúa là Đấng thống trị gian trần.
17/09/2021 03:09:06
C
Người nằm trên thập giá mắt trông trời cao, thiết tha nài van. Người cầu xin tha thứ tất cả thù nhân dưới chân thập hình. Ai khạc nhổ chê cười hàn hạ thân xác đóng đinh đồi cao?
01/09/2021 03:09:06
Dm
Ánh sao nơi trời đông vút cao. Báo tin xuất hiện ngôi cứu tinh. Cùng bước tiến bước đi giữa đêm trường. Ngày đêm gian lao không hề vấn vương.
01/08/2021 06:08:40
G
Từng đoàn người xa tới, bước chân đi dập dồn. Lòng tràn đầy phơi phới, đang đi tìm một Chúa Hài Nhi. Mừng là mừng con Chúa nên Bê-lem nghèo hèn.
01/08/2021 06:08:53
Gm
Lời xưa chiều hôm tiệc ly biết bao ân tình, Chúa đã phó mình. Này đây Mình Ta ban cho hãy mau cầm lấy ăn chính Thân Ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy Máu Ta chan hòa cùng nhau hãy uống
03/07/2021 06:07:50
Cm
Người đã cất bước trên đường đời. Người đã cất bước đến muôn nơi.
09/07/2015 04:07:29
G

1. [ Dm ] Đoàn người lớp [ F ] lớp tiến [ C ] ra pháp [ Dm ] trường. Môi vang lời [ F ] ca dù gươm [ Gm ] đao chẳng [ A7 ] nao.
[ Dm ] Quyết dâng máu [ F ] đào nguyện hy [ Gm ] sinh thân [ A7 ] mình. [ Dm ] Mặc bao đau [ F ] đớn luôn giữ [ A7 ] trọn niềm [ Dm ] tin.

ĐK: Xin tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt [ F ] Nam. Xưa hy [ Gm ] sinh cho dẫu mang bao cực [ Dm ] hình.
Vì một lòng giữ trọn niềm tin sắt [ F ] son. Giờ Ngài [ Am ] đã cho hưởng triều thiên hiển [ Dm ] vinh.

2. Một lòng theo Chúa quyết không chối đạo. Luôn luôn ghi khắc lời khi xưa Chúa trao.
Phúc ai hiến thân vì Danh Ta sẽ được hưởng muôn vinh phúc trên Nước Trời mai sau.

3. Này từng giọt máu thắm trên Đất Mẹ. Nay bao hậu sinh nguyện theo gương Thánh Nhân.
Khấn xin các Ngài hằng yêu thương độ trì. Toàn dân hiệp nhất cho Đất Việt rạng danh.

4. Nhìn về Quê Hương dấu yêu trên trời. Con dân Việt Nam đồng thanh ca chẳng ngơi.
Tấm gương anh hùng ngàn năm sau lưu truyền để cho hậu thế theo gót mà đi lên.