Huy Hoàng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Dâng Mẹ ngàn hoa tươi xanh màu hy vọng của đời con đang sống nhìn về tương lai. Dâng Mẹ ngàn hoa khi chiều giăng mây tím nhớ xưa đồi Can-vê
02/09/2021 06:09:44
F
Tình Ngài yêu con, bao la vươn lút trời xanh. Tình Ngài yêu con, như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con, như Mẹ hiền thức trọn đêm khuya
02/07/2021 07:07:46
D
10/08/2021 04:08:50
353
0

1. [Gm]Trên trời cao đây [Eb]ánh tinh tú rạng [Bb]chiếu trần [Cm]gian bừng sáng vinh quang huy [D7]hoàng tỏa lan soi đêm tối.
[Gm]Trên trời cao đây [Eb]ánh tinh tú rạng [Bb]chiếu nầy [Cm]đây con Chúa giáng sinh giữa [D7]chốn đơn [Gm]nghèo. 
Vui [F]lên Con [Bb]Chúa Vua Bình [D7]An [Gm]đã [Cm]đến trần gian giá [Eb]lạnh được sưởi [Cm]ấm trong đêm Ngôi [D7]Hai ra đời.
Vui [F]lên Con [Bb]Chúa Vua Bình [D7]An [Gm]đã [Cm]đến trần gian mau tới tôn vinh Ngôi [D8]Hai làm [Gm]người.

2. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới là Ba Vua chốn Đông Phương đăng trình dáng oai phong thơ thới.
Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới là Ba Vua chốn Đông Phương oai phong rạng ngời.
Tay mang kim, nhũ, mộc dược và hương quý tìm Con Chúa Trời vừa sinh giữa đêm đông Bê – lem lạnh lùng.
Ba Vua hăng hái đi tìm Con Thiên Chúa quỳ dâng của lễ tôn vinh thay cho nhân loại.

3. Ta cùng đi theo bước chân những tiền nhân là Ba Vua chốn Đông Phương đăng trình mẫu gương cho người thế.
Ta cùng đi theo bước chân những tiền nhân thờ lạy Con Chúa giáng sinh giữa chốn gian trần.
Ta mau đi khắp cõi trần gian tăm tối truyền rao phúc lành nầy Con Chúa giáng sinh cữu rỗi con người.
Ta mau đi khắp cõi trần gian tăm tối truyền rao Danh Chúa cho muôn muôn dân trên đời.