Huy Hoàng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa không muốn nhận, không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền bồi thì con đây dâng trọn hồn xác con, con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài
17/06/2023 01:06:49
Dm
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa. Con biết lấy chi dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài tặng ban
15/06/2023 02:06:00
C
Đây là ngày Chúa đã làm ra nào ta hãy hỷ hoan vui mừng. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
13/04/2023 01:04:50
C
Dâng Mẹ ngàn hoa tươi xanh màu hy vọng của đời con đang sống nhìn về tương lai. Dâng Mẹ ngàn hoa khi chiều giăng mây tím nhớ xưa đồi Can-vê
02/09/2021 06:09:44
F
Tình Ngài yêu con, bao la vươn lút trời xanh. Tình Ngài yêu con, như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con, như Mẹ hiền thức trọn đêm khuya
02/07/2021 07:07:46
D

1. [ Dm ] Ngài là ánh sáng đời [ Gm ] con [ Am7 ] Ngài là tia nắng đời [ Dm ] con. [ F ] Ngài nguồn hy vọng ủi [ Bb ] an khi [ C ] con thất vọng chán [ F ] ngán. [ Dm ] Ngài hằng đỡ nâng đời [ Gm ] con yêu [ A7 ] thương ôm ấp từng [ Dm ] ngày.

2. [ Dm ] Đời nhiều trái đắng nghiệt [ Gm ] oan [ Am7 ] và nhiều tranh chấp lợi [ Dm ] danh. [ F ] Đời rồi cũng là phù [ Bb ] vân hơn [ C ] thua cũng về tay [ F ] trắng. [ Dm ] Đời là chuyến đi thật [ Gm ] xa tìm [ A7 ] về với ánh Mặt [ Dm ] Trời.

3. [ Dm ] Tìm về cõi sống trường [ Gm ] sinh [ Am7 ] là một Thiên Chúa hiển [ Dm ] vinh. [ F ] Tình Ngài chết trên thập [ Bb ] giá khai [ C ] sinh những mùa ân [ F ] thánh. [ Dm ] Tình Ngài ví như dòng [ Gm ] sông ngọt [ A7 ] ngào nai khát về [ Dm ] nguồn.

4. [ Dm ] Ngài là lẽ sống đời [ Gm ] con [ Am7 ] là nguồn chân lý diệu [ Dm ] quang. [ F ] Ngài là tất cả đời [ Bb ] con khi [ C ] vui lúc buồn nguy [ F ] khốn. [ Dm ] Chỉ một Chúa là tình [ Gm ] yêu nâng [ A7 ] niu ai nỗi đoạn [ Dm ] trường.

ĐK: [ D ] Chỉ mình Ngài [ D7 ] thôi cho con sức [ G ] sống và hy [ A7 ] vọng suốt cuộc đời [ D ] con. [ Em7 ] Ngài là mùa [ G ] xuân yêu thương thắm [ F#m ] thiết là điệu [ A7 ] đàn khúc nhạc du [ D ] dương.