Phương Anh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cùng với Mẹ, trong cuộc đời, con trông đợi một ánh sao. Như năm nào Vì Sao dẫn lối. Mẹ như "Ngôi Sao Sáng" soi bóng đêm, đưa con đến nơi Ánh Quang kính thờ Tình Yêu Giáng trần.
30/03/2024 06:03:46
D
Từ giòng máu anh hùng của tổ tiên. Từ giòng máu oai phong những bậc tiền bối. Tôi đã xuất sinh, tôi đã lớn lên và đã sống trong linh ân của Chúa!
13/11/2022 03:11:50
Dm
Trên đường Thánh Giá có Mẹ cùng đi. Mẹ gặp con yêu khi xác thân tiêu điều. Ngước mặt nhìn con lòng quặn đau như cắt. Ôi đau thương nào sánh ví tình Mẹ Con.
26/10/2021 07:10:58
Fm
Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những việc trọng đại (í a). Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những điều lạ lùng.
25/10/2021 03:10:07
C
Trên tay Mẹ đèn luôn thắp sáng, đèn luôn thắp sáng: Mẹ luôn sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời. Trên tay Mẹ đèn luôn thắp sáng.
23/10/2021 03:10:29
C
Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Ngài là sơn động chỗ con nương mình. Ngài là quyền uy sức hộ phù con.
21/10/2021 02:10:34
C
Xưa Gio - an tiền hô đi loan tin cứu độ, loan tin Đức Kitô đến giữa trần gian. Nào anh em ta hân hoan loan Tin mừng, loan Tin mừng Chúa đã đến nơi trần gian.
09/10/2021 04:10:22
G
Ngay từ trong lòng mẹ Chúa đã nhớ đến con. Ngài từ muôn thiên niên yêu thương con hèn đến viếng thăm con. Để Thần Khí tác sinh thánh hiến đổi mới loan Tin Mừng vui.
09/10/2021 04:10:16
Dm
Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài.Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.
18/09/2021 04:09:31
A
Theo Chúa là dám chọn thánh giá, theo Chúa là gánh chịu nhọc lao. Theo Chúa là chấp nhận thương đau. Theo Chúa là bỏ mình vác cây thập hình.
12/09/2021 05:09:16
Am

ĐK. (Muôn muôn [ D ] ngàn hồng ân) Muôn muôn ngàn hồng [ Bm ] ân, hồng [ D ] ân bao [ A ] la [ G ] , bao la tuyệt [ F#m ] vời [ A7 ] ____.
(Con sẽ dâng [ D ] gì lạy [ D7 ] Chúa) Con sẽ dâng [ G ] [ F#7 ] cho cân [ Bm ] xứng Chúa [ D ] ơi [ E ] cho cân [ E7 ] xứng hồng [ A ] ân [ A7 ] ____.
(Xin dâng [ D ] Ngài đời con) Xin dâng Ngài đời [ Bm ] con, là [ D ] nụ hoa [ A ] tươi, thơm hương nước [ F#m ] trời [ A7 ] .
(Con sẽ trở [ D ] thành bài [ D7 ] ca) Con sẽ dâng [ G ] Ngài một bài [ A ] ca muôn [ F#m ] đời một bài [ A7 ] ca muôn [ D ] đời.

1. Ngày nào thuở [ Bm ] ấy yêu [ Em ] thương Ngài đã gọi [ A7 ] con hiến [ D ] thân nên lời ngợi [ Em ] ca [ A ] .
Một lời thề [ D ] hứa xin [ Bm ] vâng này con xin [ Em ] đến để [ E ] chu toàn ý của [ Asus4 ] Cha [ A ] .

2. Từng ngày từng [ Bm ] bước hôm [ Em ] nay và trọn cuộc [ A7 ] sống tương [ D ] lai vững niềm tin [ Em ] yêu [ A ] .
Ngài là hạnh [ D ] phúc vô [ Bm ] biên này con xin [ Em ] đến hiến [ E ] thân làm lễ toàn [ Asus4 ] thiêu [ A ] .

3. Dạt dào tình [ Bm ] mến trung [ Em ] kiên, một lời nguyện [ A7 ] ước tiêu [ D ] hao như một của [ Em ] lễ [ A ] .
Nồng nàn đĩa [ D ] thánh trên [ Bm ] tay, đời con dâng [ Em ] Chúa hiến [ E7 ] dâng này lễ tình [ Asus4 ] yêu [ A ] .