Vân Thanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một lần Thầy cúi xuống khi đêm đã dần buông. Yêu thương tay giang rộng xoá tội của trần gian. Một lần Thầy trao ban ân tình ôi chứa chan. Cúi xuống Thầy rửa chân cho con hết bụi trần.
10/04/2024 03:04:57
G

1. [ Am ] Đã chờ mong hôm sớm đèn sẵn trong [ G ] tay những cô trinh [ C ] nữ. Chờ đón đã [ E ] khuya mọi người trông [ E7 ] ngóng chẳng thấy tăm [ F ] hơi bóng dáng chàng [ Am ] đến.

ĐK: [ C ] Kìa đàn vang cung [ F ] lên muôn tiếng ca [ E ] hát sáng như hừng [ G ] đông. [ C ] Hỡi những ai trong [ F ] tay ánh nến chan [ G6 ] hòa mau vào Tiệc [ C ] Cưới.

2. [ Am ] Khi trời đêm khuya vắng người ngủ đê [ G ] mê những cô trinh [ C ] nữ. Rồi có tiếng [ E ] kêu: mọi người ra [ E7 ] đón chàng rể đến [ F ] nơi ánh sáng cầm [ Am ] tay.

3. [ Am ] Khi chàng rể đang đến đầy những lo [ G ] âu những cô không [ C ] tính. Rồi cất tiếng [ E ] xin: dầu đến không [ E7 ] sẵn mà chẳng ai [ F ] cho khốn khó làm [ Am ] sao. 

4. [ Am ] Khi chàng rể đang đến lòng những hân [ G ] hoan những cô khôn [ C ] ngoan. Rồi cất tiếng [ E ] ca: dầu đèn đã [ E7 ] sẵn mừng rỡ không [ F ] ngơi vui trong Tiệc [ Am ] Cưới.