Biên Hà

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Giê - su! Con hát về Ngài ngân vang muôn phím tơ ngọt mềm.Hương kinh đan quyện câu yêu mến, kết nên hoa lòng nguyện dâng Cha.
14/07/2021 02:07:21
Dm
28/11/2023 03:11:00
153
0

ĐK: Dâng lên [ Dm ] Ngài (Con dâng lên Ngài), [ F ] con tiến dâng lên [ Dm ] Ngài bánh [ C ] thơm với rượu [ Dm ] nồng. [ Gm6 ] Dâng lên [ C ] Ngài, con tiến dâng lên [ Am7 ] Ngài trót đời [ Dm ] con.

1. Dâng lên [ F ] Cha những vui buồn gian [ Am ] khó. Dâng lên [ C ] Cha những vui buồn lắng [ Dm ] lo. Dâng lên [ Gm ] Cha những nỗi niềm thao [ C ] thức đầy lòng yêu [ F ] mến tiến [ A7 ] dâng lên [ Dm ] Ngài.

2. Dâng lên [ F ] Cha tấm thân đầy hèn [ Am ] yếu. Dâng lên [ C ] Cha với tấm lòng thiết [ Dm ] tha. Dâng lên [ Gm ] Cha xin hải hà tha [ C ] thứ, con nguyện từ [ F ] đây sống [ A7 ] trong ơn [ Dm ] Ngài.