Cung Thương

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Trong máng cỏ đơn sơ có Chúa Hài Đồng ngây thơ. Chúa nằm ngủ xinh như mơ bên các con chiên rất hiền hòa. Tiếng sáo mục đồng trìu mến sương tuyết sa mọi miền
17/07/2021 06:07:06
G
05/10/2021 04:10:51
0
0

ĐK: [ Am ] Chúa đã yêu [ E7 ] con, tình [ Am ] Chúa ôi quá bao [ G ] la muôn tháng năm [ F ] qua không chút phôi [ E7 ] pha.
[ Am ] Như đại dương [ E7 ] cuốn lớp lớp sóng [ Am ] trào, tình [ F ] Chúa vẫn dâng [ E ] cao, ngời [ E7 ] sáng giữa trăng [ Am ] sao.

1. Cao xa [ F ] như [ G ] khởi [ C ] nguồn, dạt dào [ F ] như suối [ E7 ] tuôn. [ Am ] Chúa đã yêu từ [ E7 ] muôn kiếp và còn vững bền [ Am ] luôn.

2. Thiên thu [ F ] luôn [ G ] hải [ C ] hà, ngàn đời [ F ] luôn thiết [ E7 ] tha. [ Am ] Bát ngát thay tình [ E7 ] yêu Chúa hằng nhuần thắm gần [ Am ] xa.

3. Đêm đêm [ F ] thêm [ G ] vẹn [ C ] tròn, ngày ngày [ F ] thêm sắt [ E7 ] son. [ Am ] Mãi mãi con nguyện [ E7 ] yêu Chúa - nguồn hạnh phúc đời [ Am ] con.

4. Lo chi [ F ] muôn [ G ] dặm [ C ] trường, ngại gì [ F ] muôn gió [ E7 ] sương. [ Am ] Có Chúa yêu về [ E7 ] chung lối, đời nhẹ bớt sầu [ Am ] thương.

5. Gian nan [ F ] không [ G ] mỏi [ C ] mòn, sầu buồn [ F ] không héo [ E7 ] hon. [ Am ] Sống chết con nguyện [ E7 ] theo Chúa dù vượt suối trèo [ Am ] non.