Đăng Khoa

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
18/10/2023 01:10:42
113
0

1. Đây tiếng [ Am ] gọi Fa - ti - [ C ] ma, trăm năm [ F ] qua chắng [ Em7 ] hề phôi [ Am ] pha. [ F ] Lời Mẹ nhắn nhủ [ G ] xưa con còn [ Dm7 ] mãi khắc [ G7 ] sâu trong [ C ] hồn: [ Dm ] Hãy hoán cải đời [ Am ] sống, [ F ] hãy tôn sùng Mẫu [ Bdim ] Tâm và [ Am ] hãy siêng năng lần [ E7 ] hạt Mân [ Am ] Côi.

2. Với tấm [ Am ] lòng thơ kính [ C ] mến, Hoa Mân [ F ] Côi chuỗi [ Em7 ] ngọc dâng [ Am ] lên. [ F ] Nguyện Mẹ hãy dủ [ G ] thương nhân loại [ Dm7 ] sống giữa [ G7 ] bao phong [ C ] trần. [ Dm ] Mãi một lòng xác [ Am ] tín, [ F ] thử thách rồi sẽ [ Bdim ] qua, và [ Am ] Trái Tim Vẹn Sạch [ E7 ] Mẹ hiển [ Am ] thắng.

ĐK: Lạy Mẹ Fa - ti - [ C ] ma, tấm lòng [ Am7 ] Mẹ bao [ Dm ] la. [ F ] Tựa biển lớn chan [ C ] hòa cho người gần [ Am ] xa tìm [ E7 ] đến. [ Am ] Lạy Mẹ Mân Côi [ C ] hỡi khấng ban [ Am7 ] an bình muôn [ Dm ] nơi. [ G7 ] Ban xuống trên cõi [ C ] đời suối nguồn ơn [ Am ] phúc [ E7 ] ___ Mẹ ơi!