Giang Tâm

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khắp thiên cung tưng bừng,mừng Mẹ Thiên Chúa được rước lên trời vinh hiển cao sang. Đức Nữ Vương thiên đàng triều thiên chói lói,Thiên Chúa ban tặng Đấng đầy phúc ân.
28/08/2021 07:08:57
G
Tìm nơi đâu bình yên để vơi đi bao nỗi phiền? cuộc đời nhiều bon chen tranh đua như đảo điên.Tìm về nơi đâu để cho tâm hồn thấy yên hàn
09/07/2021 03:07:52
C
Giữa đau thương khốn cùng, con tìm đến nương ựa vào lòng thương xót Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con.
09/07/2021 03:07:56
Am
Đời con tựa nương nơi Chúa tình thương, trong cánh tay Ngài con tìm ẩn thân. Tình yêu Thiên Chúa cao quý dường bao, che chở thân con đã bao đêm trường.
09/07/2021 03:07:29
Dm
Thần Khí Chúa ngự xuống trên tôi. Vì Chúa đả xức dầu tấn phong tôi. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
28/06/2021 03:06:57
D
Bước tiếp hành trình cuộc đời sau khi ta tham dự Thánh lễ. Bước tiếp hành trình cuộc đời đi theo Chúa bước vào thế giới. Có Chúa đồng hành một đời
26/06/2021 05:06:21
G
Ôi, nhiệm mầu tình yêu Chúa, hiến thân trân thập giá, ơn cứu rỗi trào tuôn, khắp thế nhân vang lời ca.
09/06/2021 08:06:33
D
Nguyện mau đến Đấng Em-ma-nu-el, xoá ách nô lệ cho Is-ra-el, kêu van lệ nhoà trong kiếp lưu đày, chờ Con Chúa đến cứu thoát đêm ngày. Vui lên, Vui lên, Em-ma-ul-el, sinh xuống cứu độ cho Is-ra-el.
05/12/2020 05:12:28
Dm
Xin dâng Chúa tấm bánh này, xin dâng Chúa chén rượu này, là lòng thảo hiếu kính yêu của đoàn con dâng lên. Chúc tụng Chúa! chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn. Chúc tụng Chúa! chúc tụng Chúa chúc tụng Chúa đến muôn đời.
05/09/2020 03:09:42
C
Lặng quỳ bên Chúa, ôi Chúa Giêsu thánh thể, hồn tràn niềm vui chẳng biết nói sao nên lời. Vì mến thương con Chúa đã hiện hữu nơi đây, nguồn suối ơn thiêng, nuôi dưỡng tháng ngày đời chúng con.
07/04/2020 05:04:21
C

1. [Dm]Mang thân phận con [Bb]người, Chúa [C]ơi con thật yếu [Dm]hèn [B]Đam mê [C]và danh [F]vọng, trần [Gm]gian chỉ là phù [A]phiếm. [C]Xin gạn đục khơi [Dm]trong, những [Gm]gì còn vương ngổn [A7]ngang. [Dm]Cho hồn được bình [Gm]an, thắm [Bb]đượm ân [Am]tình Chúa [Dm]ban.

2. Mang thân phận bất toàn, lắm khi ngã gục trên đường. Con luôn cần đến Ngài, mở tay dẫn đường chỉ hướng. Bao bụi trần xa hoa, khiến lòng còn mang vấn vương. Trên dòng đời lao đao, sóng cuộn con thuyền tứ phương.

3. Mang thân phận mỏng dòn, mấy ai qua được bốn mùa. Xuân xanh thời thắm màu, hạ sang đến thu tàn úa. Đông tàn chẳng đợi ai, kiếp người vụt như vó cau. Cho dù là trăm năm, cuốn đời cũng lìa cách nhau.

4. Cho con yêu mến Ngài, thiết tha với cả tâm hồn. Yêu nhân loại thắm nồng, cảm thông với ai cùng khốn. Xin tình Ngài khơi lên, ánh lửa bửng soi trí tâm. Đem nồng nàn yêu thương, chiếu tỏa cõi lòng thế nhân.

ĐK: [Bb]Xin cho [Am7]con trái tim của [Dm]Chúa, biết cho [C]đi không hề toan [F]tính Biết cảm [Gm]thông với người khổ [C]đau cùng [Am]khốn. [Bb]Xin cho [Am7]con trái tim rộng [Dm]mở, biết yêu [C]thương như là lẽ [F]sống biết sẽ [Gm]chia với người đớn [Am]đau lầm [Dm]than.