Hải Linh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tình Chúa yêu tôi ôi tình Chúa tuyệt vời! Nhân sinh bao la ôi nhân sinh mặn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng.
13/09/2021 07:09:02
C
Xin dâng lời cảm tạ  hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lênĐôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ
03/07/2021 04:07:33
C
Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến! Lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hoà với cung đàn, xiết bao mừng vui.
20/06/2021 04:06:47
G
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
11/12/2016 11:12:35
F
Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam
13/11/2015 06:11:26
C
20/07/2021 02:07:48
325
0

Đáp: [ Bb ] Chúa đã chúc phúc [ F ] cho dân [ Bb ] Ngài [ Eb ] trong bình [ Bb ] an.

1. Hỡi những người [ Dm ] con, người [ F7 ] con của [ Bb ] Chúa. [ D7 ] Hãy kính dâng [ Gm ] Ngài vinh [ F ] quang ca [ F7 ] tụng.
[ Bb ] Cho xứng hợp [ Bb ] với uy [ G7 ] danh của [ Cm ] Ngài. [ Bb ] Mang theo thánh lễ [ Cm ] phục cung [ Dm ] kính [ F ] thờ [ Bb ] lạy.

2. Thiên Chúa ngự ở [ Dm ] trên ngàn [ F7 ] muôn sóng [ Bb ] nước. [ D7 ] Tiếng Chúa vang [ Gm ] dội mặt [ F ] nước viển [ F7 ] trời.
[ Bb ] Tiếng Chúa thật quyền [ Bb ] uy, quyền [ G7 ] uy vô [ Cm ] cùng. [ Bb ] Tiếng Chúa rất oai [ Cm ] vệ ôi [ Dm ] tiếng [ F ] của [ Bb ] Ngài.

3. Thiên Chúa thật oai [ Dm ] nghiêm làm [ F7 ] vang sấm [ Bb ] sét. [ D7 ] Nơi thánh cung mọi [ Gm ] người tung [ F ] hô vinh quang [ F7 ] Ngài.
[ Bb ] Chúa ngự [ Bb ] đến ở [ G7 ] cơn hồng [ Cm ] thuỷ. [ Bb ] Muôn năm tới muôn [ Cm ] đời sẽ [ Dm ] mãi [ F ] ngự [ Bb ] trị.