Thiên Thanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lễ vật trinh nguyên con dâng lên Ngài gói trọn tình con yêu thương trìu mến. Như lễ dâng ban chiều, thơm ngát muôn lời cầu đời con dâng
24/11/2023 06:11:27
A
Vắng nghe tiếng khóc than náo nề, từ Ra-Ma Ra-Khen thương khóc các con bà.Thời vua ác tâm Hê-rô-đê vì ngai báu, sai quân giết bao anh anh hài xưa.
27/12/2020 05:12:43
Am

1. [ D ] Đời ta [ G ] bao năm có [ D ] ngày nào đó [ Bm ] Chúa đến, tiếng [ Em ] gọi tựa giấc [ Am ] mơ.
[ G ] Phận ta [ D ] ra sao xét theo [ C ] bao năm [ Bm ] trong đời đã [ D ] làm nên công ích [ G ] chi.

ĐK: Chớ cho rằng [ C ] ta sống [ Bm ] lâu, biết đâu [ G ] ngờ trong phút [ C ] giây đời tiễn ta.
hãy quan [ Am ] phòng không [ C ] biết đến bao [ Am ] giờ tỉnh thức [ D ] luôn đêm [ G ] ngày.

2. [ D ] Đời ta [ G ] như hoa sáng [ D ] nở chiều đã [ Bm ] héo úa, có [ Em ] bền đâu mãi [ Am ] đâu.
[ G ] Nhiều dịp may [ D ] qua đi Chúa [ C ] ban cho ta [ Bm ] sinh lời để [ D ] làm hành trang tiến [ G ] mau.

3. [ D ] Thời giờ trên [ G ] dương gian sánh [ D ] bằng với giá [ Bm ] máu Chúa, cứu [ Em ] chuộc tội thế [ Am ] nhân.
[ G ] Người ơi sao [ D ] vui chơi tháng [ C ] năm trôi qua [ Bm ] đi rồi mãi [ D ] còn công lênh trắng [ G ] tay.