Triệu Hà

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng, đàn ca, các thánh tung hô
09/08/2017 01:08:12
f
05/09/2021 07:09:13
181
0

ĐK: [A]Nào ai được [Bm]vào ở [F#m]trong nhà [A]Chúa.
[A]Nào ai được [Em]vào trong [C]Đền [F#m]Thánh [A]Chúa [D]Trời.

1. [D]Ấy là kẻ sống vẹn [F#m]toàn luôn [D]làm điều thẳng [A]ngay.
[D]Lòng nghĩ ra [Bm]sao thì nói [Em]vậy miệng [F#m]lưỡi chẳng điêu [D]gian.

2. [D]Không làm điều ác hại [F#m]người không [D]sỉ nhục một [A]ai.
[D]Hằng mến những [Bm]ai yêu Chúa [Em]Trời ruồng [F#m]rẫy kẻ vô [D]nhân.

3. [D]Cho vay mà chẳng thu [F#m]lời không [D]ám hại người [A]ngay,
[D]Phàm hết những [Bm]ai làm [Em]vậy trọn kiếp [F#m]chẳng lung [D]lay.