Minh Châu

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin cho cái nhìn con được ngay thẳng trong sáng. Xin cho dáng điệu con được khí khái vững vàng. Xin cho đôi môi con hằng nói lời trong sạch.
01/09/2021 07:09:38
Cm
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
11/12/2016 11:12:35
F

1. Tôi chúc tụng [ Am ] Chúa trong mọi [ Dm ] lúc, miệng [ C ] tôi luôn ngợi khen [ F ] Người. Trong [ Am ] Chúa hồn tôi hãnh [ Dm ] diện, bạn nghèo hãy [ Bb ] nghe và [ C ] hãy mừng [ Dm ] vui.

ĐK: Các [ F ] bạn hãy nếm và [ Bb ] xem cho [ Gm ] biết Chúa [ C ] thiện hảo [ F ] thay, phúc cho [ Am7 ] ai tìm nương tựa [ Dm ] Người.

2. Bạn hãy cùng [ Am ] tôi ca ngợi [ Dm ] Chúa, cùng [ C ] nhau tán tạ Danh [ F ] Người. Tôi [ Am ] khấn cầu Chúa chí [ Dm ] từ, Chúa đã thương [ Bb ] nghe che [ C ] chở đời [ Dm ] tôi.

3. Hãy hướng về [ Am ] Chúa vui mừng [ Dm ] lên, bạn [ C ] không hổ ngươi bẻ [ F ] mặt. Chúa [ Am ] cứu người trong khổ [ Dm ] sầu, thoát mọi lo [ Bb ] âu trong [ C ] cảnh bể [ Dm ] dâu.