Minh Châu

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin cho cái nhìn con được ngay thẳng trong sáng. Xin cho dáng điệu con được khí khái vững vàng. Xin cho đôi môi con hằng nói lời trong sạch.
01/09/2021 07:09:38
Cm
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
11/12/2016 11:12:35
F

ĐK: [ Dm ] Chúa đã đối [ F ] xử đại [ Bb ] lượng với chúng [ Gm ] tôi, [ Am ] nên chúng tôi vui [ Dm ] mừng, vui [ C ] mừng trong hân [ Dm ] hoan.

1. Khi Chúa [ Bb ] đem những người Si - [ C ] on bị bắt trở [ Dm ] về, chúng tôi [ F ] tưởng như là những [ Am ] người đang sống trong [ Dm ] [ D7 ] ___. Lúc bấy [ G ] giờ môi miệng chúng [ D ] tôi vui cười hân [ A7 ] hoan [ D ] ___, lưỡi chúng [ A ] tôi chúc tụng Danh [ A7 ] Chúa tỏa sáng vinh [ Dm ] quang.

2. Dân chúng [ Bb ] đem những lời mừng [ C ] vui mà kháo nhau [ Dm ] rằng: Chúa đối [ F ] xử với họ đại [ Am ] lượng ôi sướng vui [ Dm ] thay [ D7 ] ___. Xin hãy [ G ] đổi số phận chúng [ D ] tôi như ở dòng suối [ A7 ] nam [ D ] ___, ai gieo [ A ] lệ sẽ được vui [ A7 ] sướng gặt hái hân [ Dm ] hoan.

3. Họ trở [ Bb ] về trong lòng hân [ C ] hoan mừng rỡ vô [ Dm ] vàn, Chúa đối [ F ] xử với họ đại [ Am ] lượng ôi sướng vui [ Dm ] thay [ D7 ] ___. Nước mắt [ G ] hòa với hạt thóc [ D ] gieo theo từng bước [ A7 ] đi [ D ] ___, khi trở [ A ] về mang những bó [ A7 ] lúa tỏa ngát hương [ Dm ] thơm.