Hồng Bính

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã уêu Chúa, nhưng chính Ngài уêu con từ trước.
30/08/2021 09:08:40
Am

ĐK. Lạy [ Em ] Chúa lạy Thiên [ Am ] Chúa của [ Em ] con, con sẽ chúc [ D ] tụng Danh [ Bm ] Chúa đến muôn [ Em ] đời.

1. Lạy [ Em ] Chúa lạy Thiên [ C ] Chúa con [ G ] thờ, [ Em ] con xin chúc [ Am ] tụng Danh [ C ] Chúa đến muôn [ B ] đời.
[ Em ] Hằng ngày con [ Am ] luôn tán dương [ Em ] này miệng con [ C ] xin chúc khen, [ D ] ca tụng Danh [ C ] Chúa từ [ Bm ] nay cho tới muôn [ Em ] đời.

2. Lạy [ Em ] Chúa Ngài nhân [ C ] ái vô [ G ] cùng, [ Em ] Ngài chậm bất [ Am ] bình luôn [ C ] hết sức thương [ B ] yêu.
[ Em ] Lòng hảo tâm [ Am ] ôi lớn lao [ Em ] đổ tràn trên [ C ] ai khát khao, [ D ] đức từ bi [ C ] Chúa tỏa [ Bm ] lan cho khắp muôn [ Em ] loài.

3. Lạy [ Em ] Chúa tình thương [ C ] Chúa cao [ G ] vời, [ Em ] mọi kỳ công [ Am ] Ngài sẽ [ C ] cất tiếng ca [ B ] ngợi.
[ Em ] Mọi người muôn [ Am ] nơi hát ca, [ Em ] kìa bậc tiên [ C ] nhân chúc khen, [ D ] bao quyền năng [ C ] Chúa và [ Bm ] vinh quang đến muôn [ Em ] đời.

4. Lạy [ Em ] Chúa Ngài trung [ C ] tín khôn [ G ] lường, [ Em ] trong muôn công [ Am ] cuộc và [ C ] phán quyết của [ B ] Ngài.
[ Em ] Ngài hằng bao [ Am ] che đỡ nâng, [ Em ] kẻ lạc xa [ C ] nơi Thánh Nhan, [ D ] cho người đau [ C ] yếu khòm [ Bm ] lưng đi bước vững [ Em ] vàng.